Faktúry 2012Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
44/02/2012 nájomné fľaše kyslík 121,39 € 09.02.2012 Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
45/02/2012 vyúčtovanie el. energie pavilón C 278,90 € 09.02.2012 Stredosovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47, IČO: 36403008
46/02/2012 pohonné hmoty 420,08 € 09.02.2012 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
28/02/2012 členský príspevok 199,00 € 08.02.2012 Slovenská obchodná a priemyselná komora ŽRK, Hálkova 31,010 01 Žilina, IČO: 30842654
30/02/2012 servis na výpočtovú techniku 336,00 € 08.02.2012 FreeTech services, spol.s r.o., Garbiarska 695, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
47/02/2012 poplatok za DSL Flat 35,45 € 08.02.2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava, IČO: 35763469
48/02/2012 poplatok za telekom. služby 189,07 € 08.02.2012 Slovak Telekom , a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava, IČO: 35763469
50/02/2012 Materiál 120,20 € 08.02.2012 Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, SNP 1, IČO: 31638325
36/02/2012 343,00 € 07.02.2012 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
37/02/2012 záloha na el. energiu 1 725,00 € 07.02.2012 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, IČO: 
38/02/2012 záloha el. energie pavilón A, B 826,00 € 07.02.2012 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47, IČO: 36403008
40/02/2012 čistiace a hygienické potreby 123,86 € 07.02.2012 Centrum spol.s.r.o., ul. 1 mája 697/26 Liptovský Mikuláš, IČO: 31614230
41/02/2012 obedy zamestnancom 126,72 € 07.02.2012 Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804 L.Mikuláš, IČO: 00893528
27/02/2012 materiál vodoinštalačný 199,25 € 06.02.2012 Aquamat s.r.o., Medze 511/49, IČO: 36398268
34/02/2012 nájom plynových fliaš 30,49 € 06.02.2012 Messer Tatragas Bratislava, Chalupkova 9 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
35/02/2012 materiál 121,33 € 06.02.2012 Jastar , s.r.o., Garbiarska 2032 Liptovský Mikuláš, IČO: 36509880
32/2/2012 murársky materiál 62,32 € 03.02.2012 Orol spol. s.r.o., kpt. Nálepku 2218 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
23/02/2012 tonery do tlačiarne 117,64 € 30.01.2012 Free Tech service, spol. s.r.o., Garbiarska 695, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
22/2/2012 preplatok kúrenie -5 703,56 € 25.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
20/01/2012 tonery do tlačiarne 235,96 € 24.01.2012 FreeTech services, spol.s r.o., Garbiarska 905 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
21 Predplatné časopisov, Kultúra slova, Slovenské pohľady 40,80 € 24.01.2012 Matica Slovenská, Nám. J.C: Hronského 1 036 52 Martin, IČO: 00179027
18/01/2012 predplatné časopisu na rok 2012 11,50 € 23.01.2012 Eurostav vydavateľstvo, Nová 3 831 03 Bratislava, IČO: 31394515
29/02/2012 preplatok el. energie dielne -107,65 € 23.01.2012 Stredoslovenská e, a.s.energetika, Pri Rajčianke 8591/04B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
06/01/2012 seminár Novela zákonov v oblasti odmeňovania v školstve 40,00 € 18.01.2012 Národný ústav celoživotného vzdelávania, Zádielska 1 040 01 Košice, IČO: 00699438

Copyright © 2021 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..