Faktúry 2012Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
286 výmena skla na VW-Transportér LM 291BX 240,00 € 07.09.2012 EUROP-AUTOSKLO, Socháňova 28 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 37377680
278 Historická revue, časopis 60,00 € 06.09.2012 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137 83104 Bratislava, IČO: 
279 záloha na el. energiu 204,00 € 06.09.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
280 záloha na elektrickú energiu 826,00 € 06.09.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
281 záloha na elektrickú energiu 826,00 € 06.09.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
281 vodné stočné 379,00 € 06.09.2012 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
282 zemný plyn 4 664,00 € 06.09.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
277 služby počítačovej siete Sanet 150,00 € 03.09.2012 Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete, Vazovova 5 812 69 Bratislava, IČO: 178055270
275 študijné poukazy 69,15 € 28.08.2012 Enigma publishing, s.r.o., Hurbanova 15 949 01 Nitra, IČO: 44542321
266 krovinorez 403,00 € 27.08.2012 Mountfield, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 36377147
267 kalibrácia zariadenia na meranie geometrie Optimo 83,40 € 27.08.2012 Homola auto servisná technika, Dlhé diely I/18, IČO: 31325921
268 vyúčtovanie el. energie 0,76 € 27.08.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
269 hovorné 35,45 € 27.08.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava I, IČO: 35763469
270 hovorné 160,36 € 27.08.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava I, IČO: 35763469
271 hovorné 82,18 € 27.08.2012 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
272 prenájom rohoží 9,22 € 27.08.2012 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3 91701 Trnava, IČO: 35742364
273 odborná prehliadka skúška vyhradených el. zariadení do 1000 V 430,18 € 27.08.2012 Juraj Moravčík, Žiarska 636/3 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 36993913
264 dátové služby 94,80 € 14.08.2012 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48 011 09 Žilina, IČO: 37808427
257 zasklenie okien 100,11 € 08.08.2012 BARKR sklenárstvo Miloš Bartoněk, Morušova 523/4 031 04 Liptovský Mikuláš 4, IČO: 17875081
258 nájom za plynové fľaše 133,92 € 08.08.2012 Messer Tatragas, Chalupkova 9 81944 Bratislava, IČO: 00685852
256 stravné šeky 4 060,00 € 07.08.2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, IČO: 31396674
249 prenájom rohoží 14,88 € 06.08.2012 Lindström, s.r.o., Oriešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364
250 pohonné hmoty 61,00 € 06.08.2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
251 nájom telocvične 174,00 € 06.08.2012 Verejno prospešné služby, Družstevná 1730/1 Liptovský Mikuláš, IČO: 00183636

Copyright © 2021 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..