Faktúry 2012Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
253 záloha na elektrickú energiu 826,00 € 06.08.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
254 vodné stočné 379,00 € 06.08.2012 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
255 vyúčtovanie zemného plynu 4 664,00 € 06.08.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
247 náterové hmoty na lavice 102,13 € 13.07.2012 Jastar, Garbiarska 2032 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409880
246 nájom za plynové fľaše 104,11 € 12.07.2012 Messer Tatragas, Chalupkova 9 81944 Bratislava, IČO: 00685852
237 elektrická energia 10,34 € 11.07.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
238 stravovanie zamestnancov 163,68 € 10.07.2012 Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
239 poplatok za doménu zssslm.sk 32,76 € 10.07.2012 Free Tech services, spol. s.r.o., Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
241 odborná prehliadka a odborná skúška 52,74 € 10.07.2012 Quadriq,a.s., Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 30225582
242 odborná prehliada a odborná skúška EZS 52,74 € 10.07.2012 Quadriq,a.s., Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 30225582
243 hovorné 35,45 € 10.07.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava I, IČO: 35763469
244 hovorné 204,68 € 10.07.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava I, IČO: 35763469
245 pohonné hmoty 185,48 € 10.07.2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
235 kov 217,10 € 09.07.2012 Kovmax, ul.SNP 1, IČO: 31638325
236 čistiace a hygienické potreby 425,81 € 09.07.2012 Centrum spol. s.r.o., ul. 1. mája 697/26, ul. 1. mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31614230
233 technik PO - 2. štvrťrok 238,99 € 06.07.2012 Gajos, M.Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981
234 zemný plyn 4 664,00 € 06.07.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
230 vodné , stočné 379,00 € 04.07.2012 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
231 záloha na el. energiu 62,00 € 04.07.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
232 elektrická energia 2 892,00 € 04.07.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
226 servis- júl 343,84 € 03.07.2012 Free Tech services, spol. s.r.o., Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
227 náhradné diely 79,45 € 03.07.2012 Autodiely Murín, Družstevná 942/6 Liptovský Mikuláš, IČO: 34843060
228 materiál na výučbu žiakov 497,53 € 03.07.2012 Krupa Kajo, Komenského ul. Liptovský Mikuláš, IČO: 36362981
229 kancelársky materiál 236,23 € 03.07.2012 Fax copy, 1.mája 32 Liptovský Mikuláš, IČO: 35729040

Copyright © 2021 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..