Faktúry 2012Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
284 Zviazanie triednych kníh 318,66 € 07.09.2012 Norami, s.r.o., Garbiarska 2032 Liptovský Mikuláš, IČO: 36402796
225 zváracia technika 105,71 € 02.07.2012 Lukas LM , spol.s.r. o., Palúčanská 115 Liptovský Mikuláš, IČO: 36598321
234 zemný plyn 4 664,00 € 06.07.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
282 zemný plyn 4 664,00 € 06.09.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
257 zasklenie okien 100,11 € 08.08.2012 BARKR sklenárstvo Miloš Bartoněk, Morušova 523/4 031 04 Liptovský Mikuláš 4, IČO: 17875081
159/05/2012 záloha za el.energiu A 826,00 € 07.05.2012 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/04B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
05/01/2012 záloha vodné, stočné 343,00 € 15.01.2012 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
194/06/2012 záloha vodné, stočné 343,00 € 05.06.2012 Liptovská vodárenská spoločnosť , a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
25/02/2012 záloha na zemný plyn 4 664,00 € 15.02.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
170/05/2012 záloha na zemný plyn 4 664,00 € 10.05.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
195/06/2016 záloha na zemný plyn 4 664,00 € 05.06.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
75/03/2011 záloha na vodu 343,00 € 05.03.2012 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
116/04/2012 záloha na vodu 343,00 € 05.04.2012 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
253 záloha na elektrickú energiu 826,00 € 06.08.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
280 záloha na elektrickú energiu 826,00 € 06.09.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
281 záloha na elektrickú energiu 826,00 € 06.09.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
231 záloha na el. energiu 62,00 € 04.07.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
37/02/2012 záloha na el. energiu 1 725,00 € 07.02.2012 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, IČO: 
76/03/2012 záloha na el. energiu 826,00 € 05.03.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/04B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
77/03/2012 záloha na el. energiu 1 920,00 € 05.03.2012 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/04B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
279 záloha na el. energiu 204,00 € 06.09.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
117/04/2012 záloha na el. energiu 826,00 € 05.04.2012 Stredoslovenská e, a.s.energetika, Pri Rajčianke 8591/04B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
118/04/2012 záloha na el. energiu 828,00 € 05.04.2012 Stredoslovenská e, a.s.energetika, Pri Rajčianke 8591/04B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
158/05/2012 záloha na el. energiu 126,00 € 07.05.2012 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/04B, Žilina 010 47, IČO: 36403008

Copyright © 2021 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..