Faktúry 2012Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
05/01/2012 záloha vodné, stočné 343,00 € 15.01.2012 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
06/01/2012 seminár Novela zákonov v oblasti odmeňovania v školstve 40,00 € 18.01.2012 Národný ústav celoživotného vzdelávania, Zádielska 1 040 01 Košice, IČO: 00699438
1/1/2012 členský príspevok 90,00 € 09.01.2012 Cech strechárov Slovenska Bratislava, Ivanská cesta 27, IČO: 31781543
10/01/2012 tlačivá, vysvedčenia 96,82 € 16.01.2012 Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
106/03/2012 stravné šeky 4 115,32 € 30.03.2012 Le cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava, IČO: 31396674
107/04/2012 materiál 188,72 € 09.04.2012 Kovmax, SNP, Liptovský Hrádok, IČO: 31638325
108/04/2012 náklady za dodávku tepla na ÚK 0,23 € 02.04.2012 LMT , A.S., ul.1.mája 43 Liptovský Mikuláši, IČO: 44438982
109/04/2012 dobropis za vykurovanie -479,15 € 02.04.2012 LMT , A.S., ul.1.mája 43 Liptovský Mikuláš, IČO: 44438982
11/01/2012 paušál 24,22 € 16.01.2012 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
110/04/2012 13,97 € 02.04.2012 Lindström.r.o., Orešianska ulica 3,917 01 Trnava, IČO: 35742364
111/04/2012 kancelárske potreby 56,38 € 02.04.2012 Fax copy, a.s., ul.1.mája 32, Liptovský Mikuláš, IČO: 35729040
112/04/2012 elektro materiál 481,05 € 02.04.2012 MaRS spol. s.r.o., Garbiarska 905 Liptovský Mikuláš, IČO: 31563694
113/04/2012 vodoinštalačný materiál 440,03 € 02.04.2012 Aquamat s.r.o., Medze 511/49, IČO: 36398268
114/04/2012 obedy zamestnancom 102,08 € 04.04.2012 Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804 L.Mikuláš, IČO: 00893528
115/04/2012 servis perióda 336,00 € 04.04.2012 FreeTech services, spol.s r.o., Garbiarska 695, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
116/04/2012 záloha na vodu 343,00 € 05.04.2012 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
117/04/2012 záloha na el. energiu 826,00 € 05.04.2012 Stredoslovenská e, a.s.energetika, Pri Rajčianke 8591/04B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
118/04/2012 záloha na el. energiu 828,00 € 05.04.2012 Stredoslovenská e, a.s.energetika, Pri Rajčianke 8591/04B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
119/04/2012 vyúčtovanie plynu 4 664,00 € 04.04.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
12/01/2012 mesačný poplatok od 1.1.2012-31.01.2012 18,18 € 27.04.2012 ŽSK, ul. Komenského 48, IČO: 37808427
120/04/2012 stavebný materiál 158,95 € 05.04.2012 Orol spol. s.r.o., kpt. Nálepku 2218 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
121/04/2012 stavebný materiál 410,23 € 05.04.2012 Orol spol. s.r.o., kpt. Nálepku 2218 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
122/04/2012 nájom telocvične 762,00 € 05.04.2012 Verejnoprospešné služby, Družstevná 942/6 Liptovský Mikuláš, IČO: 00183636
123/04/2012 pohonné hmoty 410,35 € 10.04.2012 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, IČO: 31322832

Copyright © 2021 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..