Faktúry 2012Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
271 hovorné 82,18 € 27.08.2012 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
272 prenájom rohoží 9,22 € 27.08.2012 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3 91701 Trnava, IČO: 35742364
273 odborná prehliadka skúška vyhradených el. zariadení do 1000 V 430,18 € 27.08.2012 Juraj Moravčík, Žiarska 636/3 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 36993913
274 predplatné mesačníka VS 2013 57,60 € 11.09.2012 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
275 študijné poukazy 69,15 € 28.08.2012 Enigma publishing, s.r.o., Hurbanova 15 949 01 Nitra, IČO: 44542321
277 služby počítačovej siete Sanet 150,00 € 03.09.2012 Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete, Vazovova 5 812 69 Bratislava, IČO: 178055270
278 Historická revue, časopis 60,00 € 06.09.2012 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137 83104 Bratislava, IČO: 
279 záloha na el. energiu 204,00 € 06.09.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
28/02/2012 členský príspevok 199,00 € 08.02.2012 Slovenská obchodná a priemyselná komora ŽRK, Hálkova 31,010 01 Žilina, IČO: 30842654
280 záloha na elektrickú energiu 826,00 € 06.09.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
281 záloha na elektrickú energiu 826,00 € 06.09.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
281 vodné stočné 379,00 € 06.09.2012 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
282 zemný plyn 4 664,00 € 06.09.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
283 vyúčtovanie el. energie 5,14 € 07.09.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
284 Zviazanie triednych kníh 318,66 € 07.09.2012 Norami, s.r.o., Garbiarska 2032 Liptovský Mikuláš, IČO: 36402796
285 servis PC 336,00 € 07.09.2012 Free Tech services, spol. s.r.o., Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
286 výmena skla na VW-Transportér LM 291BX 240,00 € 07.09.2012 EUROP-AUTOSKLO, Socháňova 28 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 37377680
288 nafta 59,29 € 10.09.2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
289 nájom za plynové fľaše 147,31 € 10.09.2012 Messer Tatragas, Chalupkova 9 81944 Bratislava, IČO: 685852
29/02/2012 preplatok el. energie dielne -107,65 € 23.01.2012 Stredoslovenská e, a.s.energetika, Pri Rajčianke 8591/04B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
290 oprava fasády 10.09.2012 Stavebniny Orol, kpt. Nálepku 2218 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
291 hovorné 160,56 € 10.09.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava I, IČO: 35763469
292 ročné predplatné 56,80 € 10.09.2012 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
293 toner 23,46 € 10.09.2012 Free Tech services, spol. s.r.o., Garbiarska 695 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..