Faktúry 2012Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
98/03/2012 stavebné hranoly a foršty 121,18 € 20.03.2012 Píla Diamír , s.r.o., Bodice 20, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36414131
95/03/2012 odborná prehliadka PK 88,80 € 15.03.2012 Vladimír Malíček-revízie plyn . zariadení, J. Janošku 3, IČO: 34288139
94/03/2012 montáž zdviháku 359,87 € 15.03.2012 Inter Cars, SR, Ivanská cesta 27, IČO: 35938111
93/03/2012 dátové služby VÚC NET DSL 110,40 € 14.03.2012 ŽSK, Komenského ul. Žilina, IČO: 37808427
92/03/2012 hovorné 36,73 € 14.03.2012 ŽSK, Komenského ul. Žilina, IČO: 37808427
91/03/2012 odborná prehliadka 150,01 € 13.03.2012 Gajos, M.Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981
90/04/2012 ročný prístup 437,76 € 11.04.2012 S-EPI, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO: 36014991
89/03/2012 pohonné hmoty 189,58 € 09.03.2012 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
88/03/2012 hovorné 191,10 € 08.03.2012 Slovak Telekom , a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava, IČO: 35763469
87/03/2012 hovorné 35,45 € 08.03.2012 Slovak Telekom , a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava, IČO: 35763469
86/03/2012 nájom plynových fliaš 127,87 € 08.03.2012 Messer Tatragas, Chalupkova 9 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
85/03/2012 materiál 279,34 € 08.03.2012 Kovmax, SNP, Liptovský Hrádok, IČO: 31638325
84/03/2012 stavebný materiál 638,27 € 08.03.2012 Orol spol. s.r.o., kpt. Nálepku 2218 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
83/03/2012 stavebný materiál 341,02 € 08.03.2012 Orol spol. s.r.o., kpt. Nálepku 2218 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
82 komunálny odpad 757,62 € 09.03.2012 Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, IČO: 
81/02/2012 el. energia vyúčtovanie 2 506,18 € 08.03.2012 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/04B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
80/03/2012 strava, obedy zamestnancov 151,36 € 07.03.2012 Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, IČO: 00893528
8/01/2012 virtuálna knižnica 16,56 € 16.01.2012 Komensky , s.r.o., Park Mládeže 1,040 01 Košice, IČO: 43908977
78/03/2012 oprava kotlov 288,00 € 06.03.2012 Herman Jozef, Plyn elektro, spol. s.r.o., Potočná 2746, Čadca, IČO: 36397113
77/03/2012 záloha na el. energiu 1 920,00 € 05.03.2012 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/04B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
76/03/2012 záloha na el. energiu 826,00 € 05.03.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/04B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
75/03/2011 záloha na vodu 343,00 € 05.03.2012 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
74/03/2012 vyúčtovanie plynu 4 664,00 € 05.03.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
73/03/2012 nájom telocvične 621,00 € 05.03.2012 Verejnoprospešné služby, Družstevná 6 Liptovský Mikuláš, IČO: 

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..