Faktúry 2012Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
205/06/2012 materiál 82,91 € 11.06.2012 Kovmax, SNP, Liptovský Hrádok, IČO: 31638325
206/06/2012 materiál 16,90 € 11.06.2012 Aquamat s.r.o., kpt. Nálepku 10, IČO: 36398268
207/06/2012 nájom plynových fliaš 120,96 € 11.06.2012 Messer Tatragas, Chalupkova 9 819 44 Bratislava, IČO: 00685852
208/06/2012 benzín, nafta 372,99 € 11.06.2012 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
209/06/2012 hovorné 30,95 € 12.06.2012 ŽSK, ul. Komenského 48, IČO: 37808427
210/06/2012 dátové služby VÚC NET DSL 110,40 € 12.06.2012 ŽSK, ul. Komenského 48, IČO: 37808427
211/06/2012 služby Fabasoft, ISPIN,Magma 698,00 € 12.06.2012 ŽSK, ul. Komenského 48, IČO: 37808427
212/06/2012 školenie 20,00 € 14.06.2012 Národný ústav celoživotného vzdelávania, Zádielska 1 040 01 Košice, IČO: 00699438
213/06/2012 vodné stočné "C" 149,00 € 14.06.2012 Liptovská vodárenská spoločnosť , a.s., Revolučná 595 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
214/06/2012 vodné stočné "B" 322,30 € 14.06.2012 Liptovská vodárenská spoločnosť , a.s., Revolučná 595 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
215/06/2012 preplatok vodné, stočné "A" -295,60 € 14.06.2012 Liptovská vodárenská spoločnosť , a.s., Revolučná 595 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
216/06/2012 pranie pracovných odevov 41,76 € 21.06.2012 Pelim práčovne a čistiarne, Lipt.Mikuláš, Bellova 1294, Lipt. Mikuláš, IČO: 31596347
1/1/2012 členský príspevok 90,00 € 09.01.2012 Cech strechárov Slovenska Bratislava, Ivanská cesta 27, IČO: 31781543
2/01/2012 stravné šeky 4 115,32 € 10.01.2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, IČO: 31396674
3/01/2012 záloha el. energie pavilón A, B 2 892,00 € 10.01.2012 Stredoslovenská e, a.s.energetika, Pri Rajčianke 8591/04B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
4/01/2012 záloha el. energie dielne 2 789,00 € 10.01.2012 Stredoslovenská e, a.s.energetika, Pri Rajčianke 8591/04B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
05/01/2012 záloha vodné, stočné 343,00 € 15.01.2012 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
06/01/2012 seminár Novela zákonov v oblasti odmeňovania v školstve 40,00 € 18.01.2012 Národný ústav celoživotného vzdelávania, Zádielska 1 040 01 Košice, IČO: 00699438
7/01/2012 náplne do tlačiarne 168,25 € 13.01.2012 FreeTech services, spol.s r.o., Garbiarska 695, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
8/01/2012 virtuálna knižnica 16,56 € 16.01.2012 Komensky , s.r.o., Park Mládeže 1,040 01 Košice, IČO: 43908977
10/01/2012 tlačivá, vysvedčenia 96,82 € 16.01.2012 Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
11/01/2012 paušál 24,22 € 16.01.2012 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
12/01/2012 mesačný poplatok od 1.1.2012-31.01.2012 18,18 € 27.04.2012 ŽSK, ul. Komenského 48, IČO: 37808427
13/01/2012 služby VÚC NET DSL. 110,40 € 16.01.2012 ŽSK, Komenského ul. Žilina, IČO: 37808427

Copyright © 2021 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..