Faktúry 2015Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
305 odborná prehliadka PK 88,80 € 24.09.2015 Vladimír Malíček revízie plyn. zariadení, J.Janošku 3 Liptovský Mikuláš, IČO: 34288139
301 pohonné hmoty 183,60 € 21.09.2015 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
300 hovorné 56,59 € 18.09.2015 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
294/09/2015 elektronické stravovacie poukážky 2 864,40 € 14.09.2015 GGFS s.r.o., Sasinkova 5 811 04 Bratislava, IČO: 47079690
296/09/2015 hovorné, dátové služby 16,31 € 14.09.2015 Žilinská samosprávny kraj, Komenského 48 Žilina, IČO: 37808427
297/09/2015 nájom rohoží 9,89 € 14.09.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3 917 01 Trnava, IČO: 35742364
293/09/2015 dosky 72,90 € 11.09.2015 En Danieli, Palugyaho 40/1 Liptovský Mikuláš, IČO: 33834903
291/09/2015 hovorné, dátové služby 128,64 € 09.09.2015 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
292/09/2015 obedy zamestnancov 3,62 € 09.09.2015 Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
285/09/2015 študijné poukazy 41,76 € 08.09.2015 Enigma publishing, s.r.o., Hurbanova 15 949 01 Nitra, IČO: 44542321
286/09/2015 toner 156,00 € 08.09.2015 FreeTech services, spol. s.r.o., Priemyselná 3959 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
287/09/2015 stravné lístky 132,00 € 08.09.2015 DOXX-Stravné lístky , spol. s.r.o., Kálov 356 010 01 Žilina, IČO: 36391000
Orol materiál 156,00 € 08.09.2015 Stavebniny Orol, kpt. Nálepku 2218 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
278/09/2015 poskytovanie služby ochrany objektu 20,59 € 07.09.2015 Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26 012 23 Žilina, IČO: 00151866
279/09/2015 internet 16,70 € 07.09.2015 Imafex, Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36396567
280/09/2015 záloha za vodné, stočné 575,00 € 07.09.2015 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
281/09/2015 elektrická energia 681,00 € 07.09.2015 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilina, IČO: 36403008
282/09/2015 elektrická energia 1 024,00 € 07.09.2015 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilina, IČO: 36403008
283/09/2015 plyn 3 979,00 € 07.09.2015 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
284/09/2015 rozvrh hodín 63,00 € 07.09.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1 811 03 Bratislava, IČO: 31361161
275/09/2015 obedy zamestnancov 5,43 € 02.09.2015 Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
268/08/2015 upgrade 189,00 € 24.08.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1 811 03 Bratislava, IČO: 31361161
269/08/2015 plyn 3 979,00 € 24.08.2015 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
270/08/2015 hovorné, dátové služby 16,34 € 24.08.2015 Žilinská samosprávny kraj, Komenského 48 Žilina, IČO: 37808427

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..