Faktúry 2015Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
61/2015 hovorné, dátové služby 21,23 € 17.02.2015 Žilinská samosprávny kraj, Komenského 48 Žilina, IČO: 37808427
62/2015 hovorné, dátové služby 66,00 € 17.02.2015 Žilinská samosprávny kraj, Komenského 48 Žilina, IČO: 37808427
270/08/2015 hovorné, dátové služby 16,34 € 24.08.2015 Žilinská samosprávny kraj, Komenského 48 Žilina, IČO: 37808427
296/09/2015 hovorné, dátové služby 16,31 € 14.09.2015 Žilinská samosprávny kraj, Komenského 48 Žilina, IČO: 37808427
100 hovorné, dátové služby 66,00 € 16.03.2015 Žilinská samosprávny kraj, Komenského 48 Žilina, IČO: 37808427
101 služby fabasoft ispin, magma 698,00 € 16.03.2015 Žilinská samosprávny kraj, Komenského 48 Žilina, IČO: 37808427
102 hovorné, dátové služby 21,07 € 16.03.2015 Žilinská samosprávny kraj, Komenského 48 Žilina, IČO: 37808427
137 hovorné, dátové služby 16,42 € 17.04.2015 Žilinská samosprávny kraj, Komenského 48 Žilina, IČO: 37808427
138 hovorné, dátové služby 66,00 € 17.04.2015 Žilinská samosprávny kraj, Komenského 48 Žilina, IČO: 37808427
165 hovorné, dátové služby 16,80 € 07.05.2015 Žilinská samosprávny kraj, Komenského 48 Žilina, IČO: 37808427
210/06/2015 hovorné, dátové služby 698,00 € 11.06.2015 Žilinská samosprávny kraj, Komenského 48 Žilina, IČO: 37808427
211/06/2015 hovorné, dátové služby 17,21 € 11.06.2015 Žilinská samosprávny kraj, Komenského 48 Žilina, IČO: 37808427
12/2015 hovorné, dátové služby 13,25 € 16.01.2015 Žilinská samosprávny kraj, Komenského 48 Žilina, IČO: 37808427
18/2015 hovorné, dátové služby 66,00 € 20.01.2015 Žilinská samosprávny kraj, Komenského 48 Žilina, IČO: 37808427
251/807/2015 hovorné, dátové služby 20,39 € 13.07.2015 Žilinská samosprávny kraj, Komenského 48 Žilina, IČO: 37808427
67/2015 počítačová sieť 150,00 € 24.02.2015 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5 812 69 Bratislava, IČO: 17055270
80/2015 členský poplatok 33,00 € 09.03.2015 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5 812 69 Bratislava, IČO: 17055270
182 internet poplatok 150,00 € 25.05.2015 Zdrežnie SANET, Vazovova 5 812 69 Bratislava, IČO: 17055270
257/07/2015 prípravný kurz na obnovacie skúšky intštruktorov 720,00 € 21.07.2015 Výskumný ústav zváračský-priemyselný insštitút SR Bratislava, Račianska 71 Bratislava, IČO: 36065722
247/07/2015 kurz zvárania 258,91 € 13.07.2015 Výskumný ústav zváračský-priemyselný insštitút SR Bratislava, Račianska 71 Bratislava, IČO: 36065722
248/07/2015 kurz zvárania 258,91 € 13.07.2015 Výskumný ústav zváračský-priemyselný insštitút SR Bratislava, Račianska 71 Bratislava, IČO: 36065722
249/07/2015 kurz zvárania 258,91 € 13.07.2015 Výskumný ústav zváračský-priemyselný insštitút SR Bratislava, Račianska 71 Bratislava, IČO: 36065722
305 odborná prehliadka PK 88,80 € 24.09.2015 Vladimír Malíček revízie plyn. zariadení, J.Janošku 3 Liptovský Mikuláš, IČO: 34288139
8/2015 časopis pre mzdové účtovníčky 163,20 € 16.01.2015 Verlag Dash"ofer, Železničiarska 13 Bratislava 814 99, IČO: 35730129

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..