Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
030/2017 Preddavky za odobratú elektrinu -pavilón C 1 303,00 € Zmluva o dodávke elektriny č. 93112691 09.02.2017 15.02.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, IČO: 36403008
078/2017 Dodávka a distribúcia elektriny-od 1.3.-31.3.2017 464,41 € Zmluva o dodávke elektriny č. 93112691 07.04.2017 27.04.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
248/2017 Dodávka elektrickej energie-1.11.- 30.11.2017-Pavilón C-dielne 2 062,79 € Zmluva o dodávke elektriny č. 93112691 08.12.2017 20.12.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
023/2017 Vyúčtovanie elektrickej energie od 1.1.-31.1.2017 2 782,28 € Zmluva o dodávke elektriny č. 93112691 08.02.2017 17.02.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilina, IČO: 36403008
066/2017 Doúčtovanie elektr.energie-Pavilón C-1/2017. 27,53 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 15.03.2017 27.03.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, IČO: 36403008
067/2017 Vyúčtovanie elektr.energie-Pavilón C -2/2017 1 118,59 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 15.03.2017 27.03.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, IČO: 36403008
223/2017 Dodávka elektrickej energie-Pavilón C 1 086,43 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 08.11.2017 16.11.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
097/2017 Dodávka a distribúcia elektriny-1.4.-30.4.2017 1 229,42 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 10.05.2017 18.05.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
111/2017 Dodávka o distribúcia elektriny-1.5.-31.5.2017-Pavilón C 550,80 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 09.06.2017 13.06.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B , 010 47 Žilina, IČO: 36403008
131/2017 Dodávka elektrickej energie 255,14 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 06.07.2017 19.07.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
157/2017 Dodávka elektrickej energie-1.7.-31.7.2017-Pavilón C 129,42 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 10.08.2017 18.08.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
173/2017 Odber elektrickej energie - 1.8.-31.8.2017 123,13 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 19.09.2017 19.09.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
201/2017 Dodávka elektrickej energie -1.9.-30.9.2017-Pavilón C 417,78 € Zmluva o dodávke elektriny č.9352008 12.10.2017 18.10.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
031/2017 Zálohová platba za plyn -od 1.2.-do 28.2.2017-pavilón A+B 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 6300172233 09.02.2017 15.02.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
113/2017 Opakovaná dodávka plynu od 1.6.-30.6.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 6300172233 02.06.2017 13.06.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
252/2017 Dodávka plynu -od 1.12.-31.12.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 6300172233 06.12.2017 14.12.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
007/2017 Opakovaná dodávka zemného plynu 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 6300172233 18.01.2017 25.01.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
202/2017 Odber zemného plynu - 1.10.-31.10.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 02.10.2017 13.10.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
080/2017 Dodávka zemného plynu-od 1.4-30.4.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 05.04.2017 13.04.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
225/2017 Dodávka zemného plynu 1.11.-31.11.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 06.11.2017 13.11.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
100/2017 Dodávka zemného plynu-1.5.-31.5.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 04.05.2017 18.05.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
140/2017 Dodávka zemného plynu 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 03.07.2017 13.07.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
160/2017 Dodávka zemného plynu -1.8.-31.8.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 03.08.2017 14.08.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
174/2017 Dodávka zemného plynu -1.9.-30.9.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 05.09.2017 13.09.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..