Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
102/2017 Poplatok za telef.hovory-15.5.-14.6.2017 31,02 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 19.05.2017 26.05.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
037/2017 Paušál za telefonické hovory- od 15.2.-do 14.3.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 20.02.2017 02.03.2017 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
210/2017 Poplatok za telefonické hovory-/Ing.Šišák/ 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 17.10.2017 19.10.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
069/2017 Poplatok za telefonické hovory-15.3.-14.4.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 17.03.2017 27.03.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
083/2017 Poplatky za telef.hovory-marec-apríl 2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 19.04.2017 02.05.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
231/2017 Telefonické hovory - 15.11.-14.12.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 20.11.2017 27.11.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
126/2017 Používanie mobil.telef.-15.6.-14.7.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 21.06.2017 03.07.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
165/2017 Poplatok za telef.hovory od 15.8.-14.9.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 18.08.2017 22.08.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
008/2017 Mesačný poplatok za telefóny-15.1.-14.2.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 17.01.2017 25.01.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
181/2017 Telekomunikačný poplatok-od 15.9.-14.10.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 18.09.2017 20.09.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
261/2017 Telefonické hovory-december 2017/0903545537-Ing.Poliak/ 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.A5377771 19.12.2017 20.01.2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
147/2017 Poplatok za telefonické hovory od 15.7.-14.8.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb- A5377771 17.07.2017 26.08.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
033/2017 Mesačný poplatok od 1.2.-28.2.2017, hovorné od 1.1.-31.1.2017-riaditeľ 24,65 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.02.2007 13.02.2017 17.02.2017 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48 ,011 09 Žilina, IČO: 37808427
063/2017 Úhrada poplatku -paušál ŚI 27,22 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.02.2007 15.03.2017 16.03.2017 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina, IČO: 37808427
006/2017 Poplatok za telefón-riaditeľ od 1.1.-31.1.2017 18,04 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.02.2007 13.01.2017 18.01.2017 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina, IČO: 37808427
257/2017 Poplatok za hovorné 1.11.-30.11.2017,telef.hovory-1.12.-31.12.2017 14,38 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 13.12.2017 15.12.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
196/2017 Telekomunikačné služby-1.10.-31.10.2017,hovorné-1.9.-30.9.2017 14,03 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 09.10.2017 13.10.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
082/2017 Poplatok za telef. od 1.4.-30.4.2017,hovorné od 1.3.-31.3.2017 28,18 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 19.04.2017 20.04.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
234/2017 Poplatok za telefonické hovory-mesač.poplatok 1.11.-30.11.2017 a hovorné-1.10.-31.10.2017 14,71 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 16.11.2017 21.11.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
098/2017 Poplatok za hovorné 1.4.-30.4.2017,mesač.paušál 1.5.-30.5.2017 24,50 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 12.05.2017 18.05.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
122/2017 Telefonické hovory-mesačný poplatok-1.6.-30.6.2017,hovorné za 5/2017 24,07 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 22.06.2017 26.06.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 010 01 Žilina, IČO: 37808427
258/2017 Zabezpečenie služby - poskytovanie softveru-FABASOFT,ISPIN,MAGMA 698,00 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 15.12.2017 20.12.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
124/2017 Služby- FABASOFT, ISPIN, MAGMA -od 1.4.-30.6.2017 698,00 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 23.06.2017 03.07.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku , Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
137/2017 Poplatok za telefonické služby od 1.7.-31.7.2017,hovorné od 1.6.-30.6.2017 22,60 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 11.07.2017 13.07.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..