Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
196/2017 Telekomunikačné služby-1.10.-31.10.2017,hovorné-1.9.-30.9.2017 14,03 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 09.10.2017 13.10.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
218/2017 Poistenie majetku 1 590,50 € Poistná zmluva - poistenie majetku č.0808023660 02.11.2017 06.11.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
082/2017 Poplatok za telef. od 1.4.-30.4.2017,hovorné od 1.3.-31.3.2017 28,18 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 19.04.2017 20.04.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
234/2017 Poplatok za telefonické hovory-mesač.poplatok 1.11.-30.11.2017 a hovorné-1.10.-31.10.2017 14,71 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 16.11.2017 21.11.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
098/2017 Poplatok za hovorné 1.4.-30.4.2017,mesač.paušál 1.5.-30.5.2017 24,50 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 12.05.2017 18.05.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
122/2017 Telefonické hovory-mesačný poplatok-1.6.-30.6.2017,hovorné za 5/2017 24,07 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 22.06.2017 26.06.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 010 01 Žilina, IČO: 37808427
257/2017 Poplatok za hovorné 1.11.-30.11.2017,telef.hovory-1.12.-31.12.2017 14,38 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 13.12.2017 15.12.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
258/2017 Zabezpečenie služby - poskytovanie softveru-FABASOFT,ISPIN,MAGMA 698,00 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 15.12.2017 20.12.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
124/2017 Služby- FABASOFT, ISPIN, MAGMA -od 1.4.-30.6.2017 698,00 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 23.06.2017 03.07.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku , Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
137/2017 Poplatok za telefonické služby od 1.7.-31.7.2017,hovorné od 1.6.-30.6.2017 22,60 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 11.07.2017 13.07.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
167/2017 Hovorné 1.7.-31.7.2017, mesačný poplatok 1.8.-31.8.2017 13,86 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 18.08.2017 22.08.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
179/2017 Telekomunikačný poplatok -1.9.-30.9.2017,hovorné -1.8.-31.8.2017 14,05 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 18.09.2017 20.09.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
190/2017 Služby za softvér-ISPIN,Magma,Fabasoft 698,00 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 29.09.2017 10.10.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
033/2017 Mesačný poplatok od 1.2.-28.2.2017, hovorné od 1.1.-31.1.2017-riaditeľ 24,65 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.02.2007 13.02.2017 17.02.2017 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48 ,011 09 Žilina, IČO: 37808427
062/2017 Služby-Fabasoft, ISPIN, Magma 698,00 € Mandátna zmluva zo dňa 30.01.2006 22.03.2017 16.03.2017 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina, IČO: 37808427
063/2017 Úhrada poplatku -paušál ŚI 27,22 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.02.2007 15.03.2017 16.03.2017 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina, IČO: 37808427
006/2017 Poplatok za telefón-riaditeľ od 1.1.-31.1.2017 18,04 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.02.2007 13.01.2017 18.01.2017 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina, IČO: 37808427
032/2017 Členský poplatok 33,00 € Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2016 13.02.2017 02.03.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270
036/2017 Služby počítačovej siete-január-marec 2017 150,00 € Zmluva o dielo 26O10/10 17.02.2017 02.03.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270
232/2017 Služby počítačovej siete-október-december 2017 150,00 € Zmluva o dielo 26010/10+Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2016 20.11.2017 27.11.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270
103/2017 Poplatok za služby počít.siete-apríl-jún 2017 150,00 € Zmluva o dielo 26010/10+Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2016 22.05.2017 26.05.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270
164/2017 Služby počítačovej siete SANET - júl-september 2017 150,00 € Zmluva o dielo 26010/10 a Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2016 16.08.2017 22.08.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270
139/2017 Prípravný zváračský kurz-12.-14.7.2017 /Perašín,Perončík,Buša/ 900,00 € 30/2017 12.07.2017 30.06.2017 Výskumný ústav zváračský-priemyselný inštitút SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava, IČO: 36065722
154/2017 Skúšky zváračských inštruktorov-14.7.2017 817,20 € 30/2017 03.08.2017 19.07.2017 Výskumný ústav zváračský-priemyselný inštitút SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava, IČO: 36065722

Copyright © 2023 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..