Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
001/2017 Servisná perióda za 1/2017 336,00 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č.8/2010 11.01.2017 16.01.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
002/2017 Záloha internet - pavilón B 16,70 € Zmluva 802105202 zo dňa 1.7.2013 11.01.2017 16.01.2017 Imafex, Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36396567
003/2017 Ochrana objektu 20,59 € Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu 9/5/50/0060/15 11.01.2017 16.01.2017 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova č. 2 , 81272 Bratislava, IČO: 00151866
004/2017 Záloha-Vodné a stočné 428,00 € Zmluva o verejných vodovodoch č. 9352008 11.01.2017 16.01.2017 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
005/2017 Elektrická energia 1 303,00 € Zmluva dodávke elektriny č. 93112691 11.01.2017 16.01.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilina, IČO: 36403008
006/2017 Poplatok za telefón-riaditeľ od 1.1.-31.1.2017 18,04 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.02.2007 13.01.2017 18.01.2017 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina, IČO: 37808427
008/2017 Mesačný poplatok za telefóny-15.1.-14.2.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 17.01.2017 25.01.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
060/2017 Spravodajca pre mzdových účtovníkov -r.2017/2018 188,40 € 1C/2017 18.01.2017 10.01.2017 Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 800 01 Bratislava, IČO: 35730129
061/2017 Virtuálna knižnica 198,72 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/11/05/062 18.01.2017 27.01.2017 Komensky,. s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
007/2017 Opakovaná dodávka zemného plynu 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 6300172233 18.01.2017 25.01.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
009/2017 Poplatok za stravovacie poukážky-CALIO 2 703,00 € Rámcová dohodač.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 1A/2017 SOŠSLM 18.01.2017 09.02.2017 GGFS, Sasinkova 5 811 08 Bratislava, IČO: 47079690
010/2017 Vyúčtovanie pohonných hmôt 77,54 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 19.01.2017 17.02.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
011/2017 Predplatné časopisu Škola 2017 25,00 € 2A/2017 /SOŠSLM 23.01.2017 02.02.2017 JurisDat - M. Medlen,Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973
012/2017 Odborný seminár-Efektívna správa registratúry-14.2.2017 78,00 € 3/2017 SOŠSLM 23.01.2017 27.01.2017 Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310,972 71 Nováky, IČO: 37922190
014/2017 Členský príspevok za rok 2017 90,00 € Stanovy CSS článok 5, odst. h) 01.02.2017 17.02.2017 Cech strechárov Slovenska, Ivanská cesta 27, 821 04 Bratislava, IČO: 317 815 43
013/2017 Fakturácia za členský príspevok na rok 2017 200,00 € Stanovy SOPK pre rok 2017 02.02.2017 10.02.2017 Slovenská obchodná a priemyselná komora,ŽRK, Hálkova 31,010 01 Žilina, IČO: 30842654
015/2017 Inzercia školy-26.1.2017 v Liptovskom Echu 60,00 € 3A/2017/SOŠSLM 03.02.2017 13.02.2017 Petit Press,a.s. Nitra, Fr.Mojtu 18,949 01 Nitra, IČO: 35790253
016/2017 Vyúčtovanie pohonných hmôt-20.1.,31.1.2017 170,49 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 06.02.2017 02.03.2017 Slovnaft,a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
017/2017 Stravné lístky pedagogických pracovníkov 159,28 €
(s DPH)
Zmluva o školskom stravovaní č. TÚ/137/2005 v znení Dodatku č. 5 k Zmluve o poskytovaní stravovania 07.02.2017 17.02.2017 Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
018/2017 Stavebný materiál 49,49 € 1/2017 SOŠSLM 07.02.2017 14.02.2017 Stavebniny Orol, kpt. Nálepku 2218 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
019/2017 Prenájom-čistenie rohoží-1.1.-29.1.2017 15,96 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 855018 07.02.2017 15.02.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
020/2017 Nákup čistiacich prostriedkov-I.štvrťrok 2017 256,07 € Rámcová dohoda 117/2015 2/2017 SOŠSLM 08.02.2017 02.03.2017 Banchem, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská S treda, IČO: 36227901
021/2017 Internetové služby od 7.3.2017-do 7.3.2018 59,52 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č. 8/2010 08.02.2017 17.02.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
022/2017 Telenonické hovory-vyúčtovanie 157,95 € Zmluva o pripojení č. 1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 08.02.2017 17.02.2017 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..