Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
162/2017 aSc Rozvrhy- rok 2018 63,00 € 44A/2017 14.08.2017 15.08.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava, IČO: 31361161
039/2017 Autobusová doprava -lyžiarsky výcvikový kurz-od 13.2.-17.2.2017 650,00 € 7/2017 21.02.2017 02.03.2017 Kočtúch Ľuboš, Liptovská Porúbka č. 422, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36990418
092/2017 Časopis-Slovenské pohľady č.1.-4./2017, Kultúra slova-1.-2./2017 8,00 € 2B/2017 03.05.2017 11.05.2017 Matica Slovenská, P. Mudroňa č.1, 036 01 Martin, IČO: 00179027
182/2017 Čistenie a prenájom rohoží 14.8.-10.9.2017 9,89 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží 855018 18.09.2017 20.09.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
014/2017 Členský príspevok za rok 2017 90,00 € Stanovy CSS článok 5, odst. h) 01.02.2017 17.02.2017 Cech strechárov Slovenska, Ivanská cesta 27, 821 04 Bratislava, IČO: 317 815 43
032/2017 Členský poplatok 33,00 € Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2016 13.02.2017 02.03.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270
208/2017 Dobitie elektronických stravovacích poukážok 3 233,40 € Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 65/2017 17.10.2017 27.10.2017 GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690
183/2017 Dobitie stravovacích poukážok 751,40 € Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 49/2017 18.09.2017 20.09.2017 GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690
152/2017 Dobropis na prac.náradie-hever, sťahovák, račňový kľúč -397,76 € 21.07.2017 22.07.2017 AutoKelly , s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36298026
201/2017 Dodávka elektrickej energie -1.9.-30.9.2017-Pavilón C 417,78 € Zmluva o dodávke elektriny č.9352008 12.10.2017 18.10.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
080/2017 Dodávka zemného plynu-od 1.4-30.4.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 05.04.2017 13.04.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
054/2017 Dodávka a distribúcia elektr.energie-Pavilón A 566,00 € Zmluva o dodávke elektriny č 93112691 09.03.2017 14.03.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, IČO: 36403008
055/2017 Dodávka a distribúcia elektr.energie-Pavilón C 1 110,00 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 09.03.2017 14.03.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, IČO: 36403008
097/2017 Dodávka a distribúcia elektriny-1.4.-30.4.2017 1 229,42 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 10.05.2017 18.05.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
078/2017 Dodávka a distribúcia elektriny-od 1.3.-31.3.2017 464,41 € Zmluva o dodávke elektriny č. 93112691 07.04.2017 27.04.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
131/2017 Dodávka elektrickej energie 255,14 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 06.07.2017 19.07.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
248/2017 Dodávka elektrickej energie-1.11.- 30.11.2017-Pavilón C-dielne 2 062,79 € Zmluva o dodávke elektriny č. 93112691 08.12.2017 20.12.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
157/2017 Dodávka elektrickej energie-1.7.-31.7.2017-Pavilón C 129,42 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 10.08.2017 18.08.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
223/2017 Dodávka elektrickej energie-Pavilón C 1 086,43 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 08.11.2017 16.11.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
111/2017 Dodávka o distribúcia elektriny-1.5.-31.5.2017-Pavilón C 550,80 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 09.06.2017 13.06.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B , 010 47 Žilina, IČO: 36403008
252/2017 Dodávka plynu -od 1.12.-31.12.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 6300172233 06.12.2017 14.12.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
056/2017 Dodávka plynu-Pavilón A a Pavilón B 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 09.03.2017 14.03.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a ,825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
233/2017 Dodávka pohonných hmôt-6.,7.,9.10.novembra 2017 189,04 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 21.11.2017 29.11.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
180/2017 Dodávka učebníc- Anglický jazyk 1 200,00 € 48/2017 18.09.2017 20.09.2017 Richard Šrobár - Littera, M.R.Štefánika 22, , 036 01 Martin, IČO: 33580511

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..