Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
260/2017 Zimné pneumatiky,disky, prezutie-Škoda Octavia ŠPZ LM 977 AG 320,00 €
92/2017 18.12.2017 20.12.2017 AUTOSERVIS Daniel Kubáň, Palučanská 89/45, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 46763660
216/2017 Žiacka exkurzia-24.10.2017-B.Bystrica-Tajov 285,00 € 67/2017 26.10.2017 27.10.2017 Autobusová doprava S.K. - Stanislav Kuzma, O32 02 Závažná Poruba č. 473, IČO: 37379411
043/2017 Zapožičanie lyžiarskeho výstroja 795,00 € 7A/2017 SOŠSLM 27.02.2017 09.03.2017 Ján Laučík, Riečna 419, 031 04 Li ptovský Mikuláš, IČO: 35164794
031/2017 Zálohová platba za plyn -od 1.2.-do 28.2.2017-pavilón A+B 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 6300172233 09.02.2017 15.02.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
053/2017 Zálohová platba za odber vody -vodné a stočné 428,00 € Zmluva o verejných vodovodoch č.9352008 09.03.2017 14.03.2017 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
004/2017 Záloha-Vodné a stočné 428,00 € Zmluva o verejných vodovodoch č. 9352008 11.01.2017 16.01.2017 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
002/2017 Záloha internet - pavilón B 16,70 € Zmluva 802105202 zo dňa 1.7.2013 11.01.2017 16.01.2017 Imafex, Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36396567
258/2017 Zabezpečenie služby - poskytovanie softveru-FABASOFT,ISPIN,MAGMA 698,00 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 15.12.2017 20.12.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
170/2017 Za telekomunikačné služby od 1.8.-31.8.2017 140,81 € Zmluva o pripojení č.1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 06.09.2017 13.09.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
136/2017 Za telefonické služby od 1.6.-30.6.2017 174,20 € Zmluva o pripojení č.1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 07.07.2017 13.07.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
058/2017 Vyúčtovanie roka 2016, vybrané úplné znenia zákonov 46,83 € 1B/2017 10.03.2017 14.03.2017 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
050/2017 Vyúčtovanie poplatkov za telefonické hovory-1.2.-28.2.2017 149,36 € Zmluva o pripojení č. 1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 08.03.2017 14.03.2017 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
070/2017 Vyúčtovanie pohonných hmôt-9.3.,10.3,14.3.2017 136,23 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 20.03.2017 20.04.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
016/2017 Vyúčtovanie pohonných hmôt-20.1.,31.1.2017 170,49 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 06.02.2017 02.03.2017 Slovnaft,a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
045/2017 Vyúčtovanie pohonných hmôt -do 28.2.2017 108,95 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 06.03.2017 27.03.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
038/2017 Vyúčtovanie pohonných hmôt 191,52 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 20.02.2017 16.03.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
010/2017 Vyúčtovanie pohonných hmôt 77,54 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 19.01.2017 17.02.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
059/2017 Vyúčtovanie odberu vody-vodné a stočné/2.12.2016-1.3.2017/ -36,04 € Zmluva o verejných vodovodoch č.9352008 13.03.2017 22.03.2017 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
023/2017 Vyúčtovanie elektrickej energie od 1.1.-31.1.2017 2 782,28 € Zmluva o dodávke elektriny č. 93112691 08.02.2017 17.02.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilina, IČO: 36403008
067/2017 Vyúčtovanie elektr.energie-Pavilón C -2/2017 1 118,59 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 15.03.2017 27.03.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, IČO: 36403008
090/2017 Výroba a oprava pečiatok-kancelárske potreby 335,32 € 19/2017/SOŠLMŠ 28.04.2017 11.05.2017 FaxCopy, a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, IČO: 35729040
197/2017 Vybrané úplné znenia zákonov-2018-Publikácia 75,28 € 24A/2017 10.10.2017 26.05.2017 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
222/2017 Vodoinštalačný materiál-koleno PVC,odbočka,zátka,šróbenie 159,73 € 62/2017 06.11.2017 15.11.2017 KVIP s.r.o., Ul. 1. mája 4312, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36315991
259/2017 Vodné a stočné od 5.9.-1.12.2017-Pavilón A.,B.,C -14,23 € Zmluva o verejných vodovodoch č.9352008 15.12.2017 20.12.2017 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..