Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
049/2017 Stavebný materiál 48,91 € 5/2017 06.03.2017 16.03.2017 Stavebniny OROL, kpt.Nálepku 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
050/2017 Vyúčtovanie poplatkov za telefonické hovory-1.2.-28.2.2017 149,36 € Zmluva o pripojení č. 1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 08.03.2017 14.03.2017 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
051/2017 Technická ochrana objektu 20,59 € Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu:9/5/5O/0060/155 09.03.2017 14.03.2017 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866
052/2017 Služby internet-Pavilón B 16,70 € Zmluva 802105202 zo dňa 1.7.2013 09.03.2017 14.03.2017 Imafex, Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36396567
053/2017 Zálohová platba za odber vody -vodné a stočné 428,00 € Zmluva o verejných vodovodoch č.9352008 09.03.2017 14.03.2017 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
054/2017 Dodávka a distribúcia elektr.energie-Pavilón A 566,00 € Zmluva o dodávke elektriny č 93112691 09.03.2017 14.03.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, IČO: 36403008
055/2017 Dodávka a distribúcia elektr.energie-Pavilón C 1 110,00 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 09.03.2017 14.03.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, IČO: 36403008
056/2017 Dodávka plynu-Pavilón A a Pavilón B 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 09.03.2017 14.03.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a ,825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
057/2017 Školenia- práce vo výškach,opakované školenie lešenárov-majstri OV 240,00 € Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce zo dňa 01.10.2002 11/2017 10.03.2017 14.03.2017 Gajos, M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981
058/2017 Vyúčtovanie roka 2016, vybrané úplné znenia zákonov 46,83 € 1B/2017 10.03.2017 14.03.2017 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
059/2017 Vyúčtovanie odberu vody-vodné a stočné/2.12.2016-1.3.2017/ -36,04 € Zmluva o verejných vodovodoch č.9352008 13.03.2017 22.03.2017 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
060/2017 Spravodajca pre mzdových účtovníkov -r.2017/2018 188,40 € 1C/2017 18.01.2017 10.01.2017 Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 800 01 Bratislava, IČO: 35730129
061/2017 Virtuálna knižnica 198,72 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/11/05/062 18.01.2017 27.01.2017 Komensky,. s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
062/2017 Služby-Fabasoft, ISPIN, Magma 698,00 € Mandátna zmluva zo dňa 30.01.2006 22.03.2017 16.03.2017 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina, IČO: 37808427
063/2017 Úhrada poplatku -paušál ŚI 27,22 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.02.2007 15.03.2017 16.03.2017 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina, IČO: 37808427
064/2017 Nabitie elektronických stravných kariet 78,20 € Rámcová dohodač.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 12A/2017/SOŠLMŠ 13.03.2017 06.04.2017 GGFS s r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690
065/2017 Nabitie elektronických stravných kariet 3 519,00 € Rámcová dohodač.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 12B/2017/SOŠLMŠ 13.03.2017 06.04.2017 GGFS, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690
066/2017 Doúčtovanie elektr.energie-Pavilón C-1/2017. 27,53 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 15.03.2017 27.03.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, IČO: 36403008
067/2017 Vyúčtovanie elektr.energie-Pavilón C -2/2017 1 118,59 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 15.03.2017 27.03.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, IČO: 36403008
068/2017 Kovový materiál - rohož hl.,jakel, kotúč rezný 49,93 € 9/2017/SOŠSLM 16.03.2017 27.03.2017 Kovmax,spol s.r.o., ul.SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31638325
069/2017 Poplatok za telefonické hovory-15.3.-14.4.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 17.03.2017 27.03.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
070/2017 Vyúčtovanie pohonných hmôt-9.3.,10.3,14.3.2017 136,23 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 20.03.2017 20.04.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
071/2017 Pracovná odev a prac.obuv-majstri OV 1 009,62 € 4/2017/SOŠSLM 21.03.2017 04.04.2017 Krupa Kajo, Komenského ul. Liptovský Mikuláš, IČO: 31046606
072/2017 Nabitie- elektronické stravovacie poukážky 1 956,90 € Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 16/2017/SOŠLMŠ 03.04.2017 02.05.2017 GGFS s r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..