Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
121/2017 Materiál-zvárací drôt, elektróda, pílka 201,18 € 24/2017 22.06.2017 26.06.2017 Lukas, spol. s.r.o., Palúčanská 115, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36434281
122/2017 Telefonické hovory-mesačný poplatok-1.6.-30.6.2017,hovorné za 5/2017 24,07 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 22.06.2017 26.06.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 010 01 Žilina, IČO: 37808427
123/2017 Prenájom a čistenie rohoží-22.5.-18.6.2017 22,03 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 855 018 23.06.2017 03.07.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
124/2017 Služby- FABASOFT, ISPIN, MAGMA -od 1.4.-30.6.2017 698,00 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 23.06.2017 03.07.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku , Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
125/2017 Práca technika PO za II.štvrťrok 2017 238,99 € Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce zo dňa 1.10.2002 29.06.2017 10.07.2017 Gajos, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 ,Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981
126/2017 Používanie mobil.telef.-15.6.-14.7.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 21.06.2017 03.07.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
127/2017 Používanie- aSc agenda uptade SŠ z r. 2017 na r. 2018 219,00 € 27A/2017 20.06.2017 21.06.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161
128/2017 Oprava ohýbačky XOS 80,00 € 33/2017 03.07.2017 30.06.2017 BED-LM, Senická 626/7, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 3673733
129/2017 Revízia zdvíhacieho zariadenia-automechanik- p.Buša 211,50 € 34/2017 03.07.2017 10.07.2017 Homola spol. s.r.o., Dlhé Diely 1/18 Korytnícka ul. 34, 034 03 Ružomberok-Biely Potok, IČO: 31325921
130/2017 Nákup elektromateriálu 258,10 € 23/2017 06.07.2017 10.07.2017 Mars elektro,s.r.o., Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31563694
131/2017 Dodávka elektrickej energie 255,14 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 06.07.2017 19.07.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
132/2017 Úhrada pohonných hmôt 124,41 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 06.07.2017 26.07.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
133/2017 Úhrada za materiál 243,98 € 27/2017 06.07.2017 10.07.2017 Petrus Group, spol. s.r.o., kpt. Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31583555
134/2017 Úhrada stravovania zamestnancov-jún 2017 231,68 € Zmluva o školskom stravovaní č.TÚ/137/2005 v znení Dodatku č.5 k Zmluve o poskytovaní stravovania 07.07.2017 19.07.2017 Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
135/2017 Materiál -jakel, vrták, kotúč 241,69 € 26/2017 07.07.2017 13.07.2017 Kovmax, spol. s.r. o., ul.SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31638325
136/2017 Za telefonické služby od 1.6.-30.6.2017 174,20 € Zmluva o pripojení č.1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 07.07.2017 13.07.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
137/2017 Poplatok za telefonické služby od 1.7.-31.7.2017,hovorné od 1.6.-30.6.2017 22,60 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 11.07.2017 13.07.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
138/2017 Materiál-Flex lepidlo, pena Premium 10,78 € 33A/2017 11.07.2017 13.07.2017 Stavebniny Orol, spol. s r.o., kpt. Nálepku 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
139/2017 Prípravný zváračský kurz-12.-14.7.2017 /Perašín,Perončík,Buša/ 900,00 € 30/2017 12.07.2017 30.06.2017 Výskumný ústav zváračský-priemyselný inštitút SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava, IČO: 36065722
140/2017 Dodávka zemného plynu 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 03.07.2017 13.07.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
141/2017 Servisná perióda, montáž rám.pamäte/p.Stachová/ 432,50 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č.8/2010 03.07.2017 10.07.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
142/2017 Kancelárske potreby-kancel.papier, spinky, korektory 2 007,60 € Rámcová dohoda 619/2014 35A/2017 12.07.2017 01.08.2017 Tibor Varga - TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
143/2017 Páska do štítkovača- /označenie DHM/ 257,16 € 36/2017 13.07.2017 26.07.2017 FaxCopy , a.s., ul.1.mája 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 3572904020
144/2017 Pracovné náradie-kliešte EXTOL, pílka na drevo,nožnice STANLEY 112,80 € 25/2017 14.07.2017 17.07.2017 Krupa Kajo,s.r.o., Komenského, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31046606

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..