Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
262/2017 Vianočné občerstvenie -kapustnica 15.12.2017 352,00 € 93/2017 22.12.2017 22.12.2017 Gastro-Konvex, 1. mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 40979954
261/2017 Telefonické hovory-december 2017/0903545537-Ing.Poliak/ 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.A5377771 19.12.2017 20.01.2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
260/2017 Zimné pneumatiky,disky, prezutie-Škoda Octavia ŠPZ LM 977 AG 320,00 €
92/2017 18.12.2017 20.12.2017 AUTOSERVIS Daniel Kubáň, Palučanská 89/45, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 46763660
259/2017 Vodné a stočné od 5.9.-1.12.2017-Pavilón A.,B.,C -14,23 € Zmluva o verejných vodovodoch č.9352008 15.12.2017 20.12.2017 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
258/2017 Zabezpečenie služby - poskytovanie softveru-FABASOFT,ISPIN,MAGMA 698,00 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 15.12.2017 20.12.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
257/2017 Poplatok za hovorné 1.11.-30.11.2017,telef.hovory-1.12.-31.12.2017 14,38 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 13.12.2017 15.12.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
256/2017 Prenájom a čistenie rohoží - od 11.11.2017-10.12.2017 15,96 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.855018 12.12.2017 12.12.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
255/2017 Elektronické stravovacie poukážky 2 658,80 € Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 90/2017 12.12.2017 04.01.2018 GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690
254/2017 Stavebný materiál-porfix,zárubňa,pena,kotúč,klince 283,91 € 61/2017 12.12.2017 14.12.2017 Stavebniny Orol, spol. s r.o., kpt. Nálepku č. 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
253/2017 Učebnice cudzieho jazyka 1 144,00 € 91/2017 06.12.2017 07.12.2017 Richard Šrobár-LITTERA, M.R.Štefánika č. 22, O36 01 Martin, IČO: 33580511
252/2017 Dodávka plynu -od 1.12.-31.12.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 6300172233 06.12.2017 14.12.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
251/2017 Práca technika PO za IV.štvrťrok 2017 238,99 € Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce zo dňa 1.10.2002 05.12.2017 14.12.2017 Gajos, s.r.o., Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981
250/2017 Oprava vozidla-Volkswagen ŠPZ LM 231 BM-výmena čelného skla 243,00 € 89/2017 04.12.2017 06.12.2017 Peter Diačik, Vranov č. 530, 031 01 Liptovský MIkuláš, IČO: 44110162
249/2017 Servisná perióda-december 2017 336,00 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č.8/2010 04.12.2017 06.12.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
248/2017 Dodávka elektrickej energie-1.11.- 30.11.2017-Pavilón C-dielne 2 062,79 € Zmluva o dodávke elektriny č. 93112691 08.12.2017 20.12.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
247/2017 Telekomunikačné služby od 1.11.-30.11.2017 168,88 € Zmluva o pripojení č.1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 06.12.2017 14.12.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
246/2017 Stravovanie - obedy zamestnancov-november 2017 225,06 € Zmluva o školskom stravovaní č.TÚ/137/2005 v znení Dodatku k zmluve č.6 z 11.7.2017 05.12.2017 14.12.2017 Hotelová akadémia, Čsl. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
245/2017 Nákup pohonných hmôt-20.,21.,27.november 2017 189,68 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 05.12.2017 20.12.2017 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
244/2017 Kovo materiál a náradie-pílnik,kotva,nit,vrták 222,17 € 72/2017 06.12.2017 14.12.2017 Kovmax, spol. s.r.o., ul.SNP č.1., 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31638325
243/2017 Kazeta EPSON, alternatívny TONER 83,76 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č. 8/2010 30.11.2017 04.12.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
242/2017 Elektromateriál - svorka, istič, žiarovka,svietidlo 822,97 € 60/2017 30.11.2017 04.12.2017 MaRS elektro,spol.s.r.o., Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31563694
241/2017 Oprava strechy - Pavilón B 5 593,14 € 74/2017 02.11.2017 30.11.2017 STRECHY-MK s.r.o., Nižné Kamence 848, 013 05 Belá, IČO: 47608285
240/2017 Elektronické stravovacie poukážky 2 536,40 € Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 77/2017 15.11.2017 29.11.2017 GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690
239/2027 Stavebný materiál-poter, Porfix, sadra, profilový roh PVC 220,98 € 61/2017 22.11.2017 29.11.2017 Stavebniny Orol, spol. s r.o., kpt. Nálepku č. 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..