Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
151/2017 Pracovné náradie-hever, sťahovák, račňový kľúč 397,76 € 21.07.2017 22.07.2017 AutoKelly , s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36298026
152/2017 Dobropis na prac.náradie-hever, sťahovák, račňový kľúč -397,76 € 21.07.2017 22.07.2017 AutoKelly , s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36298026
155/2017 Stravovanie zamestnancov-júl 2017 10,86 € Zmluva o školskom stravovaní č.TÚ/137/2005 v znení Dodatku č.6 z 11.7.2017 k Zmluve o poskytovaní stravovania 08.08.2017 14.08.2017 Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
156/2017 Kontrola zabezpečovacieho systému EZS-Pavilón C-14.7.2017 57,60 € Zmluva o servisnej činnosti č.204/2002 v zmysle Dodatku č. 1 08.08.2017 14.08.2017 Deltech, a.s., Priemyselná č. 1, O31 01Liptovský Mikuláš, IČO: 35862175
157/2017 Dodávka elektrickej energie-1.7.-31.7.2017-Pavilón C 129,42 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 10.08.2017 18.08.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
159/2017 Poplatok za telefonické služby -1.7.- 31.7.2017 142,03 € Zmluva o pripojení č.113874301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 11.08.2017 15.08.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
160/2017 Dodávka zemného plynu -1.8.-31.8.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 03.08.2017 14.08.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
161/2017 Servisná perióda-8/2017, kazeta a toner 783,80 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č.8/2010 07.08.2017 08.08.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
163/2017 Prenájom a čistenie rohoží-17.7.-13.8.2017 9,89 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 855018 18.08.2017 31.08.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
164/2017 Služby počítačovej siete SANET - júl-september 2017 150,00 € Zmluva o dielo 26010/10 a Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2016 16.08.2017 22.08.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270
165/2017 Poplatok za telef.hovory od 15.8.-14.9.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 18.08.2017 22.08.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
167/2017 Hovorné 1.7.-31.7.2017, mesačný poplatok 1.8.-31.8.2017 13,86 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 18.08.2017 22.08.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
174/2018 Dodávka zemného plynu-1.7.-31.7.2018-Pavilón A + B 3 492,00 € Zmluva o ddávke plynu č.6300172233 04.07.2017 13.07.2018 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
170/2017 Za telekomunikačné služby od 1.8.-31.8.2017 140,81 € Zmluva o pripojení č.1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 06.09.2017 13.09.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
171/2017 Stravovanie - obedy zamestnancov -august 2017 7,24 € Zmluva o školskom stravovaní č.TÚ/137/2005 v znení Dodatku č.6 z 11.7.2017 05.09.2017 13.09.2017 Hotelová akadémia, Čsl.brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
001/2017 Servisná perióda za 1/2017 336,00 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č.8/2010 11.01.2017 16.01.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
002/2017 Záloha internet - pavilón B 16,70 € Zmluva 802105202 zo dňa 1.7.2013 11.01.2017 16.01.2017 Imafex, Belopotockého 4 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36396567
003/2017 Ochrana objektu 20,59 € Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu 9/5/50/0060/15 11.01.2017 16.01.2017 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova č. 2 , 81272 Bratislava, IČO: 00151866
004/2017 Záloha-Vodné a stočné 428,00 € Zmluva o verejných vodovodoch č. 9352008 11.01.2017 16.01.2017 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
005/2017 Elektrická energia 1 303,00 € Zmluva dodávke elektriny č. 93112691 11.01.2017 16.01.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilina, IČO: 36403008
173/2017 Odber elektrickej energie - 1.8.-31.8.2017 123,13 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 19.09.2017 19.09.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
006/2017 Poplatok za telefón-riaditeľ od 1.1.-31.1.2017 18,04 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.02.2007 13.01.2017 18.01.2017 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina, IČO: 37808427
174/2017 Dodávka zemného plynu -1.9.-30.9.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 05.09.2017 13.09.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
007/2017 Opakovaná dodávka zemného plynu 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 6300172233 18.01.2017 25.01.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..