Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
175/2017 Servisná perióda - september 2017 336,00 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č.8/2010 06.09.2017 13.09.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
008/2017 Mesačný poplatok za telefóny-15.1.-14.2.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 17.01.2017 25.01.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
010/2017 Vyúčtovanie pohonných hmôt 77,54 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 19.01.2017 17.02.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
178/2017 Vodné a stočné od 2.6.-4.9.2017-Pavilóny A, B, C -95,40 € Zmluva o verejných vodovodoch č.93112691 14.09.2017 20.09.2017 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná č. 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
179/2017 Telekomunikačný poplatok -1.9.-30.9.2017,hovorné -1.8.-31.8.2017 14,05 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 18.09.2017 20.09.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
013/2017 Fakturácia za členský príspevok na rok 2017 200,00 € Stanovy SOPK pre rok 2017 02.02.2017 10.02.2017 Slovenská obchodná a priemyselná komora,ŽRK, Hálkova 31,010 01 Žilina, IČO: 30842654
181/2017 Telekomunikačný poplatok-od 15.9.-14.10.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 18.09.2017 20.09.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
014/2017 Členský príspevok za rok 2017 90,00 € Stanovy CSS článok 5, odst. h) 01.02.2017 17.02.2017 Cech strechárov Slovenska, Ivanská cesta 27, 821 04 Bratislava, IČO: 317 815 43
182/2017 Čistenie a prenájom rohoží 14.8.-10.9.2017 9,89 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží 855018 18.09.2017 20.09.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
016/2017 Vyúčtovanie pohonných hmôt-20.1.,31.1.2017 170,49 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 06.02.2017 02.03.2017 Slovnaft,a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
017/2017 Stravné lístky pedagogických pracovníkov 159,28 €
(s DPH)
Zmluva o školskom stravovaní č. TÚ/137/2005 v znení Dodatku č. 5 k Zmluve o poskytovaní stravovania 07.02.2017 17.02.2017 Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
019/2017 Prenájom-čistenie rohoží-1.1.-29.1.2017 15,96 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 855018 07.02.2017 15.02.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
021/2017 Internetové služby od 7.3.2017-do 7.3.2018 59,52 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č. 8/2010 08.02.2017 17.02.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
022/2017 Telenonické hovory-vyúčtovanie 157,95 € Zmluva o pripojení č. 1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 08.02.2017 17.02.2017 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
023/2017 Vyúčtovanie elektrickej energie od 1.1.-31.1.2017 2 782,28 € Zmluva o dodávke elektriny č. 93112691 08.02.2017 17.02.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilina, IČO: 36403008
024/2017 Servisná služba,montáž, kábel,spojka 21,19 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č. 8/2010 08.02.2017 15.02.2017 FreeTech services, spol. s.r.o., Garbiarska 695, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
025/2017 Ochrana objektu 20,59 € Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu 9/5/50/0060/15 09.02.2017 17.02.2017 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova č. 2 , 81272 Bratislava, IČO: 00151866
190/2017 Služby za softvér-ISPIN,Magma,Fabasoft 698,00 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 29.09.2017 10.10.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
026/2017 Internetové služby - pavilón B 16,70 € Zmluva 802105202 zo dňa 1.7.2013 09.02.2017 17.02.2017 Imafex, Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36396567
191/2017 Práca technika PO za III.štvrťrok 2017 238,99 € Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce zo dňa 1.10.2002 02.10.2017 09.10.2017 Gajos, s.r.o., Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981
027/2017 Internetové služby-pavilón C 184,00 € Zmluva 80295376 zo dňa 23.2.2012 09.02.2017 23.02.2017 Imafex, Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36396567
028/2017 Preddavky na vodné a stočné od 1/2017 428,00 € Zmluva o verejných vodovodoch č. 9352008 09.02.2017 15.02.2017 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
193/2017 Stravovanie zamestnancov - obedy-september 2017 171,12 € Zmluva o školskom stravovaní č.TÚ/137/2005 v znení Dodatku k Zmluve č.6 z 11.7.2017 05.10.2017 09.10.2017 Hotelová akadémia, Čsl. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..