Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
162/2017 aSc Rozvrhy- rok 2018 63,00 € 44A/2017 14.08.2017 15.08.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava, IČO: 31361161
168/2017 Úhrada za študijné preukazy - 86 ks-rok 2018 29,76 € 44/2017 18.08.2017 05.09.2017 Enigma Publishing,s.r.o., Hurbanova 15, 949 01 Nitra, IČO:  44542321
172/2017 Inštalačný materiál-HTB, koleno HT PP 10,81 € 43A/2017 07.09.2017 13.09.2017 KVIP s.r.o., Ul. 1. mája 4312, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36315991
166/2017 Nákup toneru a kazety do tlačiarne 446,56 € 43/2017 18.08.2017 22.08.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
176/2017 Montáž TP - link SG1024D desktop - Pavilón B -miestnosť č.213 91,80 € 42A/2017 07.09.2017 13.09.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
169/2017 Elektronické stravovacie poukážky 1 557,20 € Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 42/2017 18.08.2017 05.09.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690
153/2017 Materiál-farby, maliarske potreby 92,12 € 41/2017 02.08.2017 05.09.2017 Petrus Group, spol. s.r.o., kpt. Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31583555
158/2017 Stavebný materiál-vnút.štuk,sklotextil,CEMIX 16,33 € 40/2017 11.08.2017 15.08.2017 Stavebniny Orol, spol. s r.o., kpt. Nálepku č. 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
071/2017 Pracovná odev a prac.obuv-majstri OV 1 009,62 € 4/2017/SOŠSLM 21.03.2017 04.04.2017 Krupa Kajo, Komenského ul. Liptovský Mikuláš, IČO: 31046606
035/2017 Tlačivá 85,44 € 3B/2017 SOŠSLM 17.02.2017 23.02.2017 Ševt a.s., Cementárenská 16 , 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
015/2017 Inzercia školy-26.1.2017 v Liptovskom Echu 60,00 € 3A/2017/SOŠSLM 03.02.2017 13.02.2017 Petit Press,a.s. Nitra, Fr.Mojtu 18,949 01 Nitra, IČO: 35790253
150/2017 Tlačiareň EPSON WORK FORCE PRO WC 5620/DWF-Ing.Vančová 180,00 € 39/2017 25.07.2017 26.07.2017 Ševt a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131
143/2017 Páska do štítkovača- /označenie DHM/ 257,16 € 36/2017 13.07.2017 26.07.2017 FaxCopy , a.s., ul.1.mája 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 3572904020
142/2017 Kancelárske potreby-kancel.papier, spinky, korektory 2 007,60 € Rámcová dohoda 619/2014 35A/2017 12.07.2017 01.08.2017 Tibor Varga - TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
145/2017 Nabitie stravovacích poukážok 2 767,60 € Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 35/2017 14.07.2017 26.07.2017 GGFS, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690
129/2017 Revízia zdvíhacieho zariadenia-automechanik- p.Buša 211,50 € 34/2017 03.07.2017 10.07.2017 Homola spol. s.r.o., Dlhé Diely 1/18 Korytnícka ul. 34, 034 03 Ružomberok-Biely Potok, IČO: 31325921
138/2017 Materiál-Flex lepidlo, pena Premium 10,78 € 33A/2017 11.07.2017 13.07.2017 Stavebniny Orol, spol. s r.o., kpt. Nálepku 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
128/2017 Oprava ohýbačky XOS 80,00 € 33/2017 03.07.2017 30.06.2017 BED-LM, Senická 626/7, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 3673733
139/2017 Prípravný zváračský kurz-12.-14.7.2017 /Perašín,Perončík,Buša/ 900,00 € 30/2017 12.07.2017 30.06.2017 Výskumný ústav zváračský-priemyselný inštitút SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava, IČO: 36065722
154/2017 Skúšky zváračských inštruktorov-14.7.2017 817,20 € 30/2017 03.08.2017 19.07.2017 Výskumný ústav zváračský-priemyselný inštitút SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava, IČO: 36065722
012/2017 Odborný seminár-Efektívna správa registratúry-14.2.2017 78,00 € 3/2017 SOŠSLM 23.01.2017 27.01.2017 Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310,972 71 Nováky, IČO: 37922190
092/2017 Časopis-Slovenské pohľady č.1.-4./2017, Kultúra slova-1.-2./2017 8,00 € 2B/2017 03.05.2017 11.05.2017 Matica Slovenská, P. Mudroňa č.1, 036 01 Martin, IČO: 00179027
011/2017 Predplatné časopisu Škola 2017 25,00 € 2A/2017 /SOŠSLM 23.01.2017 02.02.2017 JurisDat - M. Medlen,Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973
117/2017 Nákup čistiacich prostriedkov 441,11 € Rámcová dohoda 580/2017 29/2017 16.06.2017 13.07.2017 Banchem, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36227901

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..