Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
040/2017 Toner do tlačiarne 103,01 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č. 8/2010 10/2017 22.02.2017 02.03.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
018/2017 Stavebný materiál 49,49 € 1/2017 SOŠSLM 07.02.2017 14.02.2017 Stavebniny Orol, kpt. Nálepku 2218 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
029/2017 Preddavky za odobratú elektrinu-2/2017-pavilón A+ B 1 632,00 € Zmluva o dodávke elektriny č. 93112691 09.02.2017 15.02.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilina, IČO: 36403008
194/2017 Telekomunikačné služby- 1.9.-30.9.2017 156,83 € Zmluva o pripojení č.1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 06.10.2017 13.10.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
030/2017 Preddavky za odobratú elektrinu -pavilón C 1 303,00 € Zmluva o dodávke elektriny č. 93112691 09.02.2017 15.02.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, IČO: 36403008
031/2017 Zálohová platba za plyn -od 1.2.-do 28.2.2017-pavilón A+B 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 6300172233 09.02.2017 15.02.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
196/2017 Telekomunikačné služby-1.10.-31.10.2017,hovorné-1.9.-30.9.2017 14,03 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 09.10.2017 13.10.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
032/2017 Členský poplatok 33,00 € Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2016 13.02.2017 02.03.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270
033/2017 Mesačný poplatok od 1.2.-28.2.2017, hovorné od 1.1.-31.1.2017-riaditeľ 24,65 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.02.2007 13.02.2017 17.02.2017 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48 ,011 09 Žilina, IČO: 37808427
198/2017 Pohonné hmoty-17. a 25. august 2017 122,45 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 10.10.2017 11.10.2017 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
034/2017 Systém na zverejňovanie dokumentov 78,00 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č. 8/2010 15.02.2017 23.02.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 
199/2017 Pohonné hmoty-7.,12.,14.september 2017 129,43 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 10.10.2017 13.10.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
200/2017 Pohonné hmoty- 26.,27.,29.september 2017 135,90 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 10.10.2017 27.10.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
036/2017 Služby počítačovej siete-január-marec 2017 150,00 € Zmluva o dielo 26O10/10 17.02.2017 02.03.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270
037/2017 Paušál za telefonické hovory- od 15.2.-do 14.3.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 20.02.2017 02.03.2017 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
038/2017 Vyúčtovanie pohonných hmôt 191,52 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 20.02.2017 16.03.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
045/2017 Vyúčtovanie pohonných hmôt -do 28.2.2017 108,95 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 06.03.2017 27.03.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
046/2017 Služby za servis počítačovej siete,materiál za inštaláciu do PC 384,00 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č. 8/2010 06.03.2017 10.03.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
047/2017 Prenájom a čistenie rohoží - 30.1.-26.2.2017 15,96 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.855 018 06.03.2017 14.03.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
048/2017 Obedy-zamestnanci školy - 2/2017 142,99 € Zmluva o školskom stravovaní č. TÚ/137/2005 v znení Dodatku č. 5 k Zmluve o poskytovaní stravovania 06.03.2017 14.03.2017 Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
201/2017 Dodávka elektrickej energie -1.9.-30.9.2017-Pavilón C 417,78 € Zmluva o dodávke elektriny č.9352008 12.10.2017 18.10.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
050/2017 Vyúčtovanie poplatkov za telefonické hovory-1.2.-28.2.2017 149,36 € Zmluva o pripojení č. 1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 08.03.2017 14.03.2017 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
202/2017 Odber zemného plynu - 1.10.-31.10.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 02.10.2017 13.10.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
051/2017 Technická ochrana objektu 20,59 € Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu:9/5/5O/0060/155 09.03.2017 14.03.2017 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866

Copyright © 2023 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..