Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
203/2017 Servisná perióda-október 2017, sieťová karta /Ing.Vančová/ 350,40 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č.8/2010 04.10.2017 09.10.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
052/2017 Služby internet-Pavilón B 16,70 € Zmluva 802105202 zo dňa 1.7.2013 09.03.2017 14.03.2017 Imafex, Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36396567
053/2017 Zálohová platba za odber vody -vodné a stočné 428,00 € Zmluva o verejných vodovodoch č.9352008 09.03.2017 14.03.2017 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
054/2017 Dodávka a distribúcia elektr.energie-Pavilón A 566,00 € Zmluva o dodávke elektriny č 93112691 09.03.2017 14.03.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, IČO: 36403008
055/2017 Dodávka a distribúcia elektr.energie-Pavilón C 1 110,00 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 09.03.2017 14.03.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, IČO: 36403008
056/2017 Dodávka plynu-Pavilón A a Pavilón B 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 09.03.2017 14.03.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a ,825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
207/2017 Prenájom a čistenie rohoží - 11.9.- 8.10.2017 15,96 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží 855018 17.10.2017 19.10.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
059/2017 Vyúčtovanie odberu vody-vodné a stočné/2.12.2016-1.3.2017/ -36,04 € Zmluva o verejných vodovodoch č.9352008 13.03.2017 22.03.2017 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
210/2017 Poplatok za telefonické hovory-/Ing.Šišák/ 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 17.10.2017 19.10.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
061/2017 Virtuálna knižnica 198,72 € Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/11/05/062 18.01.2017 27.01.2017 Komensky,. s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
211/2017 Predaj pohonných hmôt-5.,6.,9. októbra 2017 121,44 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 18.10.2017 09.11.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
062/2017 Služby-Fabasoft, ISPIN, Magma 698,00 € Mandátna zmluva zo dňa 30.01.2006 22.03.2017 16.03.2017 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina, IČO: 37808427
063/2017 Úhrada poplatku -paušál ŚI 27,22 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.02.2007 15.03.2017 16.03.2017 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina, IČO: 37808427
215/2017 Nákup toneru ECODATA HP/ fa č.525/2016 z novembra 2016/ 16,20 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č. 8/2010 25.10.2017 27.10.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
066/2017 Doúčtovanie elektr.energie-Pavilón C-1/2017. 27,53 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 15.03.2017 27.03.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, IČO: 36403008
067/2017 Vyúčtovanie elektr.energie-Pavilón C -2/2017 1 118,59 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 15.03.2017 27.03.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, IČO: 36403008
069/2017 Poplatok za telefonické hovory-15.3.-14.4.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 17.03.2017 27.03.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
218/2017 Poistenie majetku 1 590,50 € Poistná zmluva - poistenie majetku č.0808023660 02.11.2017 06.11.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
220/2017 Pohonné hmoty-20.,23.,26.okt.2017-benzín, 17.,18.okt.2017-nafta 175,70 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 06.11.2017 27.12.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
070/2017 Vyúčtovanie pohonných hmôt-9.3.,10.3,14.3.2017 136,23 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 20.03.2017 20.04.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
221/2017 Stravovanie zamestnancov-október 2017 236,22 € Zmluva o školskom stravovaní č.TÚ/137/2005 v znení Dodatku č.6 z 11.7.2017 06.11.2017 09.11.2017 Hotelová akadémia, Čsl. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
223/2017 Dodávka elektrickej energie-Pavilón C 1 086,43 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 08.11.2017 16.11.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
073/2017 Prenájom a čistenie rohoží -27.2.-26.3.2017 15,96 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.855018 03.04.2017 13.04.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 917 01, IČO: 35742364
075/2017 Poplatky za telefonické hovory -1.3.-31.3.2017 160,40 € Zmluva o pripojení č.1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 31.03.2017 20.04.2017 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

Copyright © 2023 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..