Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
076/2017 Pohonné hmoty-marec 2017 329,73 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 31.03.2017 02.05.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
077/2017 Obedy zamestnancov školy-marec 2017 215,39 € Zmluva o školskom stravovaní č.TÚ/137/2005 v znení Dodatku č.5 k Zmluve o poskytovaní stravovania 31.03.2017 20.04.2017 Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
078/2017 Dodávka a distribúcia elektriny-od 1.3.-31.3.2017 464,41 € Zmluva o dodávke elektriny č. 93112691 07.04.2017 27.04.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
080/2017 Dodávka zemného plynu-od 1.4-30.4.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 05.04.2017 13.04.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
081/2017 Servisný poplatok za internet-apríl 2017,nová verzia FABASOFT 367,51 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č. 8/2010 05.04.2017 13.04.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 
082/2017 Poplatok za telef. od 1.4.-30.4.2017,hovorné od 1.3.-31.3.2017 28,18 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 19.04.2017 20.04.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
083/2017 Poplatky za telef.hovory-marec-apríl 2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 19.04.2017 02.05.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
084/2017 Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov 2 465,00 € Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 19.04.2017 09.05.2017 GGFS,s r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690
086/2017 Revízie a opravy hasiacich prístrojov a hydrantov-Pavilón C 87,55 € Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce zo dňa 1.10.2002 17.04.2017 02.05.2017 Gajos, spol. s r.o. , M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981
087/2017 Revízie a opravy hasiacich prístrojov a hydrantov-Pavilón B 126,20 € Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce zo dňa 1.10.2002 17.04.2017 02.05.2017 Gajos, s r. o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981
224/2017 Telekomunikačné služby- 1.10.- 31.10.2017 149,62 € Zmluva o pripojení č.1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 08.11.2017 15.11.2017 Slovak Telecom ,a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
088/2017 Revízie a opravy hasiacich prístrojov a hydrantov-Pavilón A 103,58 € Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce zo dňa 1.10.2002 17.04.2017 02.05.2017 Gajos, s r. o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981
225/2017 Dodávka zemného plynu 1.11.-31.11.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 06.11.2017 13.11.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
089/2017 Úhrada za pohonné hmoty-6.a 7.apríla 2017 68,80 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 17.04.2017 11.05.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
226/2017 Servisná perióda -november 2017, 4WORld kábel,feritový filter -Ursínyová 352,30 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č.8/2010 06.11.2017 09.11.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
228/2017 Prenájom a čistenie rohoží-9.10.-10.11.2017 15,96 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.855018 13.11.2017 15.11.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3 917 01 Trnava, IČO: 35742364
091/2017 Prenájom a čistenie rohoží - 27.3.-23.4.2017 15,96 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.855018 03.05.2017 11.05.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
093/2017 Obedy zamestnancov školy - 4/2017 179,19 € Zmluva o školskom stravovaní č.TÚ/137/2005 v znení Dodatku č.5 k Zmluve o poskytovaní stravovania 04.05.2017 11.05.2017 Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
231/2017 Telefonické hovory - 15.11.-14.12.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 20.11.2017 27.11.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
094/2017 Pohonné hmoty-21.4.,25.4.2017-nafta, 26.4.2017-benzín 207,30 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 04.05.2017 18.05.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
232/2017 Služby počítačovej siete-október-december 2017 150,00 € Zmluva o dielo 26010/10+Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2016 20.11.2017 27.11.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270
233/2017 Dodávka pohonných hmôt-6.,7.,9.10.novembra 2017 189,04 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 21.11.2017 29.11.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
096/2017 Poplatok za telefon. služby od 1.4.-30.4.2017, prenájom-5/2017 144,77 € Zmluva o pripojení č.1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 09.05.2017 18.05.2017 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
234/2017 Poplatok za telefonické hovory-mesač.poplatok 1.11.-30.11.2017 a hovorné-1.10.-31.10.2017 14,71 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 16.11.2017 21.11.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427

Copyright © 2023 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..