Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
251/2017 Práca technika PO za IV.štvrťrok 2017 238,99 € Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce zo dňa 1.10.2002 05.12.2017 14.12.2017 Gajos, s.r.o., Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981
120/2017 Nákup pohonných hmôt-5.6.,7.6.,12.6.2017 160,84 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 21.06.2017 13.07.2017 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
252/2017 Dodávka plynu -od 1.12.-31.12.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 6300172233 06.12.2017 14.12.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
256/2017 Prenájom a čistenie rohoží - od 11.11.2017-10.12.2017 15,96 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.855018 12.12.2017 12.12.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
122/2017 Telefonické hovory-mesačný poplatok-1.6.-30.6.2017,hovorné za 5/2017 24,07 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 22.06.2017 26.06.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 010 01 Žilina, IČO: 37808427
257/2017 Poplatok za hovorné 1.11.-30.11.2017,telef.hovory-1.12.-31.12.2017 14,38 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 13.12.2017 15.12.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
123/2017 Prenájom a čistenie rohoží-22.5.-18.6.2017 22,03 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 855 018 23.06.2017 03.07.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
258/2017 Zabezpečenie služby - poskytovanie softveru-FABASOFT,ISPIN,MAGMA 698,00 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 15.12.2017 20.12.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
124/2017 Služby- FABASOFT, ISPIN, MAGMA -od 1.4.-30.6.2017 698,00 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 23.06.2017 03.07.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku , Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
259/2017 Vodné a stočné od 5.9.-1.12.2017-Pavilón A.,B.,C -14,23 € Zmluva o verejných vodovodoch č.9352008 15.12.2017 20.12.2017 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
261/2017 Telefonické hovory-december 2017/0903545537-Ing.Poliak/ 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.A5377771 19.12.2017 20.01.2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
125/2017 Práca technika PO za II.štvrťrok 2017 238,99 € Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce zo dňa 1.10.2002 29.06.2017 10.07.2017 Gajos, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 ,Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981
126/2017 Používanie mobil.telef.-15.6.-14.7.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 21.06.2017 03.07.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
131/2017 Dodávka elektrickej energie 255,14 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 06.07.2017 19.07.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
132/2017 Úhrada pohonných hmôt 124,41 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 06.07.2017 26.07.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
134/2017 Úhrada stravovania zamestnancov-jún 2017 231,68 € Zmluva o školskom stravovaní č.TÚ/137/2005 v znení Dodatku č.5 k Zmluve o poskytovaní stravovania 07.07.2017 19.07.2017 Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
136/2017 Za telefonické služby od 1.6.-30.6.2017 174,20 € Zmluva o pripojení č.1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 07.07.2017 13.07.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
137/2017 Poplatok za telefonické služby od 1.7.-31.7.2017,hovorné od 1.6.-30.6.2017 22,60 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 11.07.2017 13.07.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
140/2017 Dodávka zemného plynu 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 03.07.2017 13.07.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
141/2017 Servisná perióda, montáž rám.pamäte/p.Stachová/ 432,50 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č.8/2010 03.07.2017 10.07.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
146/2017 Kontrola zabezpečovacieho systému EZS-Pavilón B-30.6.2017 57,60 € Zmluva o servisnej činnosti č. 204/2002 v z mysle Dodatku č. 1 14.07.2017 26.07.2017 Deltech, a.s., Priemyselná č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 35862175
147/2017 Poplatok za telefonické hovory od 15.7.-14.8.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb- A5377771 17.07.2017 26.08.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
148/2017 Úhrada za pohonné hmoty-4.,6.,10.júla 2017 109,92 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 18.07.2017 01.08.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
149/2017 Prenájom rohoží a ich čistenie-19.6.-16.7.2017 12,92 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.855018 21.07.2017 26.07.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..