Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
056/2017 Dodávka plynu-Pavilón A a Pavilón B 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 09.03.2017 14.03.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a ,825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
057/2017 Školenia- práce vo výškach,opakované školenie lešenárov-majstri OV 240,00 € Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce zo dňa 01.10.2002 11/2017 10.03.2017 14.03.2017 Gajos, M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981
058/2017 Vyúčtovanie roka 2016, vybrané úplné znenia zákonov 46,83 € 1B/2017 10.03.2017 14.03.2017 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
046/2017 Služby za servis počítačovej siete,materiál za inštaláciu do PC 384,00 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č. 8/2010 06.03.2017 10.03.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
043/2017 Zapožičanie lyžiarskeho výstroja 795,00 € 7A/2017 SOŠSLM 27.02.2017 09.03.2017 Ján Laučík, Riečna 419, 031 04 Li ptovský Mikuláš, IČO: 35164794
032/2017 Členský poplatok 33,00 € Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2016 13.02.2017 02.03.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270
036/2017 Služby počítačovej siete-január-marec 2017 150,00 € Zmluva o dielo 26O10/10 17.02.2017 02.03.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270
037/2017 Paušál za telefonické hovory- od 15.2.-do 14.3.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 20.02.2017 02.03.2017 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
039/2017 Autobusová doprava -lyžiarsky výcvikový kurz-od 13.2.-17.2.2017 650,00 € 7/2017 21.02.2017 02.03.2017 Kočtúch Ľuboš, Liptovská Porúbka č. 422, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36990418
040/2017 Toner do tlačiarne 103,01 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č. 8/2010 10/2017 22.02.2017 02.03.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
041/2017 Stravovanie-lyž.výcv.kurz-13.-17.2.2017 1 656,00 € 6/2017 22.02.2017 02.03.2017 Špirec Ján, Firma Janík Bistro Jasná, 031 01 Demänovská Dolina č.310, IČO: 416438O1
016/2017 Vyúčtovanie pohonných hmôt-20.1.,31.1.2017 170,49 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 06.02.2017 02.03.2017 Slovnaft,a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
020/2017 Nákup čistiacich prostriedkov-I.štvrťrok 2017 256,07 € Rámcová dohoda 117/2015 2/2017 SOŠSLM 08.02.2017 02.03.2017 Banchem, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská S treda, IČO: 36227901
034/2017 Systém na zverejňovanie dokumentov 78,00 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č. 8/2010 15.02.2017 23.02.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 
035/2017 Tlačivá 85,44 € 3B/2017 SOŠSLM 17.02.2017 23.02.2017 Ševt a.s., Cementárenská 16 , 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
027/2017 Internetové služby-pavilón C 184,00 € Zmluva 80295376 zo dňa 23.2.2012 09.02.2017 23.02.2017 Imafex, Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36396567
033/2017 Mesačný poplatok od 1.2.-28.2.2017, hovorné od 1.1.-31.1.2017-riaditeľ 24,65 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.02.2007 13.02.2017 17.02.2017 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48 ,011 09 Žilina, IČO: 37808427
010/2017 Vyúčtovanie pohonných hmôt 77,54 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 19.01.2017 17.02.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
014/2017 Členský príspevok za rok 2017 90,00 € Stanovy CSS článok 5, odst. h) 01.02.2017 17.02.2017 Cech strechárov Slovenska, Ivanská cesta 27, 821 04 Bratislava, IČO: 317 815 43
017/2017 Stravné lístky pedagogických pracovníkov 159,28 €
(s DPH)
Zmluva o školskom stravovaní č. TÚ/137/2005 v znení Dodatku č. 5 k Zmluve o poskytovaní stravovania 07.02.2017 17.02.2017 Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
021/2017 Internetové služby od 7.3.2017-do 7.3.2018 59,52 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č. 8/2010 08.02.2017 17.02.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
022/2017 Telenonické hovory-vyúčtovanie 157,95 € Zmluva o pripojení č. 1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 08.02.2017 17.02.2017 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
023/2017 Vyúčtovanie elektrickej energie od 1.1.-31.1.2017 2 782,28 € Zmluva o dodávke elektriny č. 93112691 08.02.2017 17.02.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilina, IČO: 36403008
025/2017 Ochrana objektu 20,59 € Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu 9/5/50/0060/15 09.02.2017 17.02.2017 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova č. 2 , 81272 Bratislava, IČO: 00151866

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..