Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
233/2017 Dodávka pohonných hmôt-6.,7.,9.10.novembra 2017 189,04 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 21.11.2017 29.11.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
235/2017 Odborné prehliadky tlakových zariadení-kotolne -Pavilón A,B,C 330,00 € 82/2017 21.11.2017 29.11.2017 Stanislav Šroll, Žiarska č. 636/3, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 31086888
239/2027 Stavebný materiál-poter, Porfix, sadra, profilový roh PVC 220,98 € 61/2017 22.11.2017 29.11.2017 Stavebniny Orol, spol. s r.o., kpt. Nálepku č. 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
240/2017 Elektronické stravovacie poukážky 2 536,40 € Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 77/2017 15.11.2017 29.11.2017 GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690
231/2017 Telefonické hovory - 15.11.-14.12.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 20.11.2017 27.11.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
232/2017 Služby počítačovej siete-október-december 2017 150,00 € Zmluva o dielo 26010/10+Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2016 20.11.2017 27.11.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270
234/2017 Poplatok za telefonické hovory-mesač.poplatok 1.11.-30.11.2017 a hovorné-1.10.-31.10.2017 14,71 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 16.11.2017 21.11.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
230/2017 Náhradné súčiastky-auto Volswagen ŠPZ 231 BM 382,77 € 80/2017 16.11.2017 20.11.2017 AutoKelly , s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1, IČO: 36298026
214/2017 Opravný doklad - k osobnej váhe -6,00 € Pokladničný výdavkový doklad č. 287 24.10.2017 16.11.2017 ALZA.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440
223/2017 Dodávka elektrickej energie-Pavilón C 1 086,43 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 08.11.2017 16.11.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
222/2017 Vodoinštalačný materiál-koleno PVC,odbočka,zátka,šróbenie 159,73 € 62/2017 06.11.2017 15.11.2017 KVIP s.r.o., Ul. 1. mája 4312, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36315991
224/2017 Telekomunikačné služby- 1.10.- 31.10.2017 149,62 € Zmluva o pripojení č.1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 08.11.2017 15.11.2017 Slovak Telecom ,a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
227/2017 Pracovné náradie- sekacie kladivo, pištol Premium, kombin.kladivo 269,47 € 61/2017 09.11.2017 15.11.2017 Stavebniny Orol, spol. s r.o., kpt. Nálepku č. 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
228/2017 Prenájom a čistenie rohoží-9.10.-10.11.2017 15,96 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.855018 13.11.2017 15.11.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3 917 01 Trnava, IČO: 35742364
238/2017 List BIANCO s vodotlačou a štátnym znakom-700 ks 133,20 € 81/2017 23.11.2017 15.11.2017 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
225/2017 Dodávka zemného plynu 1.11.-31.11.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 06.11.2017 13.11.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
236/2017 Traktorová kosačka s príslušenstvom 3 035,20 € 73/2017 23.11.2017 10.11.2017 MERKUR Slovakia s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 36415685
211/2017 Predaj pohonných hmôt-5.,6.,9. októbra 2017 121,44 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 18.10.2017 09.11.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
219/2017 Maliarsky materiál- štetce, páska, JUPOL, fólia, valček 99,41 € 70/2017 02.11.2017 09.11.2017 Petrus Group, spol. s.r.o., Kpt. Nálepku 1923/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31583555
221/2017 Stravovanie zamestnancov-október 2017 236,22 € Zmluva o školskom stravovaní č.TÚ/137/2005 v znení Dodatku č.6 z 11.7.2017 06.11.2017 09.11.2017 Hotelová akadémia, Čsl. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
226/2017 Servisná perióda -november 2017, 4WORld kábel,feritový filter -Ursínyová 352,30 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č.8/2010 06.11.2017 09.11.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
237/2017 Odborný seminár-23.11.2017/Hofierková/-Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov-elektronická komunikácia 39,00 € 75/2017 23.11.2017 09.11.2017 Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310,972 71 Nováky, IČO: 37922190
217/2017 Nákup elektromateriálu-spínač,lišta,baterka,cyky 203,72 € 56/2017 02.11.2017 06.11.2017 Mars elektro, spol. s r.o., Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31563694
218/2017 Poistenie majetku 1 590,50 € Poistná zmluva - poistenie majetku č.0808023660 02.11.2017 06.11.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..