Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
200/2017 Pohonné hmoty- 26.,27.,29.september 2017 135,90 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 10.10.2017 27.10.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
208/2017 Dobitie elektronických stravovacích poukážok 3 233,40 € Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 65/2017 17.10.2017 27.10.2017 GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690
212/2017 Predaj drevených paliet -20 kusov 156,00 € 59/2017 19.10.2017 27.10.2017 SIMAP - Simona Piovarčiová, Dúbrava 428, 03212 Dúbrava, IČO: 34842641.
213/2017 Predaj cvičebného náradia-rebrina,hrazda,lavica,lopta 588,80 € 71/2017 23.10.2017 27.10.2017 JAN-TEC Ján Niňaj, Žiarska 603/5, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 32425117
215/2017 Nákup toneru ECODATA HP/ fa č.525/2016 z novembra 2016/ 16,20 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č. 8/2010 25.10.2017 27.10.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
216/2017 Žiacka exkurzia-24.10.2017-B.Bystrica-Tajov 285,00 € 67/2017 26.10.2017 27.10.2017 Autobusová doprava S.K. - Stanislav Kuzma, O32 02 Závažná Poruba č. 473, IČO: 37379411
206/2017 Pracovné náradie - vrták SDS, skrutkovač, kotúč rezný 1 986,02 € 45/2017 16.10.2017 19.10.2017 Krupa Kajo , s.r.o., M.R.Štefánika č.2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31046606
207/2017 Prenájom a čistenie rohoží - 11.9.- 8.10.2017 15,96 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží 855018 17.10.2017 19.10.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
209/2017 Stavebný materiál-Baumit Poter, Tweber,Sklotextil,Cemix 80,57 € 58A/2017 17.10.2017 19.10.2017 Orol spol.s.r.o., kpt.Nálepku č. 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
210/2017 Poplatok za telefonické hovory-/Ing.Šišák/ 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 17.10.2017 19.10.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
201/2017 Dodávka elektrickej energie -1.9.-30.9.2017-Pavilón C 417,78 € Zmluva o dodávke elektriny č.9352008 12.10.2017 18.10.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
194/2017 Telekomunikačné služby- 1.9.-30.9.2017 156,83 € Zmluva o pripojení č.1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 06.10.2017 13.10.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
195/2017 Pracovná odev a prac.obuv-majstri OV 3 535,87 € 63/2017 09.10.2017 13.10.2017 Krupa Kajo,s.r.o., M.R.Štefánika č. 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31046606
196/2017 Telekomunikačné služby-1.10.-31.10.2017,hovorné-1.9.-30.9.2017 14,03 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 09.10.2017 13.10.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
199/2017 Pohonné hmoty-7.,12.,14.september 2017 129,43 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 10.10.2017 13.10.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
202/2017 Odber zemného plynu - 1.10.-31.10.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 02.10.2017 13.10.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
204/2017 Pracovná odev a obuv-/školníci-Volko,Vrbenský/ 179,64 € 47/2017 09.10.2017 13.10.2017 Krupa Kajo ,s.r.o. , M.R.Štefánika č.2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31046606
205/2017 Učebnice-Literatúra 1.,2.,3.r.,Zbierka testov z JS 1.,2.,3.,4.r. 101,60 € 66/2017 11.10.2017 13.10.2017 Orbis Pictus Tatropolitana, spol.s.r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava, IČO: 17323266
229/2017 Mesačník DUO 2017 /Dane, účtovníctvo/-1 ks 30,00 € 62A/2017 15.11.2017 13.10.2017 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke č.40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
198/2017 Pohonné hmoty-17. a 25. august 2017 122,45 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 10.10.2017 11.10.2017 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
190/2017 Služby za softvér-ISPIN,Magma,Fabasoft 698,00 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 29.09.2017 10.10.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
203/2017 Servisná perióda-október 2017, sieťová karta /Ing.Vančová/ 350,40 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č.8/2010 04.10.2017 09.10.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
191/2017 Práca technika PO za III.štvrťrok 2017 238,99 € Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce zo dňa 1.10.2002 02.10.2017 09.10.2017 Gajos, s.r.o., Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981
192/2017 Stavebný materiál-JUPOL,riedidlo,sadra,štetec,brúsny papier 234,19 € 55/2017 03.10.2017 09.10.2017 Petrus Group, spol. s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31583555

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..