Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
193/2017 Stravovanie zamestnancov - obedy-september 2017 171,12 € Zmluva o školskom stravovaní č.TÚ/137/2005 v znení Dodatku k Zmluve č.6 z 11.7.2017 05.10.2017 09.10.2017 Hotelová akadémia, Čsl. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
189/2017 Stavebný materiál-Hasit omietka, Pena Premium,sieťka,roxor 50,46 € 54/2017 27.09.2017 02.10.2017 Stavebniny Orol, spol. s r.o., Kpt. Nálepku č. 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
187/2017 Odborná skúška plynovej kotolne-Pavilón A 142,80 € 58/2017 25.09.2017 27.09.2017 Vladimír Malíček-revízie plynových zariadení, J.Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34288139
188/2017 Odborná skúška plynovej kotolne-Pavilón B 88,80 € 58/2017 25.09.2017 27.09.2017 Vladimír Malíček-revízie plynových zariadení, J.Janošku č.3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34288139
177/2017 Servis, oprava a prehliadka plynových kotlov-Pavilón B 80,00 € 46/2017 11.09.2017 20.09.2017 EKOTHERM - Ľubomír Zarevúcky, M. Pišúta 1308/30, 031 01 liptovský Mikuláš, IČO: 36993301
178/2017 Vodné a stočné od 2.6.-4.9.2017-Pavilóny A, B, C -95,40 € Zmluva o verejných vodovodoch č.93112691 14.09.2017 20.09.2017 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná č. 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
179/2017 Telekomunikačný poplatok -1.9.-30.9.2017,hovorné -1.8.-31.8.2017 14,05 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 18.09.2017 20.09.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
180/2017 Dodávka učebníc- Anglický jazyk 1 200,00 € 48/2017 18.09.2017 20.09.2017 Richard Šrobár - Littera, M.R.Štefánika 22, , 036 01 Martin, IČO: 33580511
181/2017 Telekomunikačný poplatok-od 15.9.-14.10.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 18.09.2017 20.09.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
182/2017 Čistenie a prenájom rohoží 14.8.-10.9.2017 9,89 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží 855018 18.09.2017 20.09.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
183/2017 Dobitie stravovacích poukážok 751,40 € Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 49/2017 18.09.2017 20.09.2017 GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690
185/2017 Tlačivá-Triedny výkaz-obal + vložka, Žiacka knižka, Katal.list 99,73 € 53/2017 20.09.2017 20.09.2017 Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
186/2017 Tlačivá -Záznam o práci v záujm.útvare, Protokol o komisionálnej skúške 206,30 € 53/2017 20.09.2017 20.09.2017 Ševt a.s., Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
173/2017 Odber elektrickej energie - 1.8.-31.8.2017 123,13 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 19.09.2017 19.09.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
170/2017 Za telekomunikačné služby od 1.8.-31.8.2017 140,81 € Zmluva o pripojení č.1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 06.09.2017 13.09.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
171/2017 Stravovanie - obedy zamestnancov -august 2017 7,24 € Zmluva o školskom stravovaní č.TÚ/137/2005 v znení Dodatku č.6 z 11.7.2017 05.09.2017 13.09.2017 Hotelová akadémia, Čsl.brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
172/2017 Inštalačný materiál-HTB, koleno HT PP 10,81 € 43A/2017 07.09.2017 13.09.2017 KVIP s.r.o., Ul. 1. mája 4312, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36315991
174/2017 Dodávka zemného plynu -1.9.-30.9.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 05.09.2017 13.09.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
175/2017 Servisná perióda - september 2017 336,00 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č.8/2010 06.09.2017 13.09.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
176/2017 Montáž TP - link SG1024D desktop - Pavilón B -miestnosť č.213 91,80 € 42A/2017 07.09.2017 13.09.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
153/2017 Materiál-farby, maliarske potreby 92,12 € 41/2017 02.08.2017 05.09.2017 Petrus Group, spol. s.r.o., kpt. Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31583555
168/2017 Úhrada za študijné preukazy - 86 ks-rok 2018 29,76 € 44/2017 18.08.2017 05.09.2017 Enigma Publishing,s.r.o., Hurbanova 15, 949 01 Nitra, IČO:  44542321
169/2017 Elektronické stravovacie poukážky 1 557,20 € Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 42/2017 18.08.2017 05.09.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690
184/2017 Tlačivá- Triedna kniha, Klasif.záznam, Denník OV 256,18 € 45A/2017 19.09.2017 05.09.2017 Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..