Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
163/2017 Prenájom a čistenie rohoží-17.7.-13.8.2017 9,89 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 855018 18.08.2017 31.08.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
147/2017 Poplatok za telefonické hovory od 15.7.-14.8.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb- A5377771 17.07.2017 26.08.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
164/2017 Služby počítačovej siete SANET - júl-september 2017 150,00 € Zmluva o dielo 26010/10 a Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2016 16.08.2017 22.08.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270
165/2017 Poplatok za telef.hovory od 15.8.-14.9.2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 18.08.2017 22.08.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
166/2017 Nákup toneru a kazety do tlačiarne 446,56 € 43/2017 18.08.2017 22.08.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
167/2017 Hovorné 1.7.-31.7.2017, mesačný poplatok 1.8.-31.8.2017 13,86 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 18.08.2017 22.08.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
157/2017 Dodávka elektrickej energie-1.7.-31.7.2017-Pavilón C 129,42 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 10.08.2017 18.08.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
158/2017 Stavebný materiál-vnút.štuk,sklotextil,CEMIX 16,33 € 40/2017 11.08.2017 15.08.2017 Stavebniny Orol, spol. s r.o., kpt. Nálepku č. 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
159/2017 Poplatok za telefonické služby -1.7.- 31.7.2017 142,03 € Zmluva o pripojení č.113874301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 11.08.2017 15.08.2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
162/2017 aSc Rozvrhy- rok 2018 63,00 € 44A/2017 14.08.2017 15.08.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava, IČO: 31361161
155/2017 Stravovanie zamestnancov-júl 2017 10,86 € Zmluva o školskom stravovaní č.TÚ/137/2005 v znení Dodatku č.6 z 11.7.2017 k Zmluve o poskytovaní stravovania 08.08.2017 14.08.2017 Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
156/2017 Kontrola zabezpečovacieho systému EZS-Pavilón C-14.7.2017 57,60 € Zmluva o servisnej činnosti č.204/2002 v zmysle Dodatku č. 1 08.08.2017 14.08.2017 Deltech, a.s., Priemyselná č. 1, O31 01Liptovský Mikuláš, IČO: 35862175
160/2017 Dodávka zemného plynu -1.8.-31.8.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 03.08.2017 14.08.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
161/2017 Servisná perióda-8/2017, kazeta a toner 783,80 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č.8/2010 07.08.2017 08.08.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
142/2017 Kancelárske potreby-kancel.papier, spinky, korektory 2 007,60 € Rámcová dohoda 619/2014 35A/2017 12.07.2017 01.08.2017 Tibor Varga - TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
148/2017 Úhrada za pohonné hmoty-4.,6.,10.júla 2017 109,92 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 18.07.2017 01.08.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
119/2017 Stravovacia poukážka-DOBROPIS /p.Klimková/ -46,19 € Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 20.06.2017 26.07.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690
132/2017 Úhrada pohonných hmôt 124,41 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 06.07.2017 26.07.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
143/2017 Páska do štítkovača- /označenie DHM/ 257,16 € 36/2017 13.07.2017 26.07.2017 FaxCopy , a.s., ul.1.mája 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 3572904020
145/2017 Nabitie stravovacích poukážok 2 767,60 € Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 35/2017 14.07.2017 26.07.2017 GGFS, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690
146/2017 Kontrola zabezpečovacieho systému EZS-Pavilón B-30.6.2017 57,60 € Zmluva o servisnej činnosti č. 204/2002 v z mysle Dodatku č. 1 14.07.2017 26.07.2017 Deltech, a.s., Priemyselná č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 35862175
149/2017 Prenájom rohoží a ich čistenie-19.6.-16.7.2017 12,92 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.855018 21.07.2017 26.07.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
150/2017 Tlačiareň EPSON WORK FORCE PRO WC 5620/DWF-Ing.Vančová 180,00 € 39/2017 25.07.2017 26.07.2017 Ševt a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131
118/2017 Elektronické stravovacie poukážky 3 444,20 € Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 28/2017 16.06.2017 22.07.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..