Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
122/2017 Telefonické hovory-mesačný poplatok-1.6.-30.6.2017,hovorné za 5/2017 24,07 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 22.06.2017 26.06.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 010 01 Žilina, IČO: 37808427
127/2017 Používanie- aSc agenda uptade SŠ z r. 2017 na r. 2018 219,00 € 27A/2017 20.06.2017 21.06.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161
107/2017 Poplatok za pohonné hmoty-16.5.,19.5.,29.5.2017 220,32 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 06.06.2017 20.06.2017 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
109/2017 Vodné a stočné od 2.3.-1.6.2017-odb.m.1052-340-0,1055-360-0,1008-180-0,1002-160-0 38,98 € Zmluva o verejných vodovodoch č.93112691 07.06.2017 20.06.2017 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
116/2017 Odvoz zeleného odpadu a lístia-2.5.2017-Pavilón A 120,00 € 19A/2017 16.06.2017 20.06.2017 VOLAJ, s.r.o., 032 21 Bobrovec č.572, IČO: 32856321
105/2017 Poplatok za elektronické stravovacie poukážky 3 355,80 € Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 21/2017 05.06.2017 15.06.2017 GGFS , s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690
114/2017 Stavebné náradie-vykružovák, mur.vedro 27,46 € 22/2017 12.06.2017 14.06.2017 Stavebniny Orol,spol.s r.o., kpt. Nálepku 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
101/2017 Platba za pohonné hmoty -3.5.,9.5.,10.5.2017 79,17 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 19.05.2017 13.06.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
106/2017 Oprava poruchy na EZS systéme-bezpeč.zar.-Pavilón C 17,28 € Zmluva o servisnej činnosti č.204/2002 v zmysle Dodatku č. 1 05.06.2017 13.06.2017 Deltech, a.s., Priemyselná č. 1, O31 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 30225582
108/2017 Úhrada za stravovanie zamestnancov-máj 2017 226,25 € Zmluva o školskom stravovaní č.TÚ/137/2005 v znení Dodatku č.5 k Zmluve o poskytovaní stravovania 06.06.2017 13.06.2017 Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804, Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
110/2017 Služba za pevnú sieť - telef.hovory 1.5.-31.5.2017 189,96 € Zmluva o pripojení č.1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 07.06.2017 13.06.2017 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
111/2017 Dodávka o distribúcia elektriny-1.5.-31.5.2017-Pavilón C 550,80 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 09.06.2017 13.06.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B , 010 47 Žilina, IČO: 36403008
113/2017 Opakovaná dodávka plynu od 1.6.-30.6.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 6300172233 02.06.2017 13.06.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
115/2017 Poplatok za INTERNET-Pavilón B 75,30 € Zmluva č. 802105202 15.06.2017 13.06.2017 Imafex, s. r.o.., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36396567
112/2017 Servisná perióda-jún 2017, kazeta EPSON-Ing.Ursínyová 375,50 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č.8/2010 01.06.2017 08.06.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
104/2017 Prenájom a čistenie rohoží-od 24.4.-21.5.2017 15,96 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.855 018 29.05.2017 06.06.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
197/2017 Vybrané úplné znenia zákonov-2018-Publikácia 75,28 € 24A/2017 10.10.2017 26.05.2017 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
102/2017 Poplatok za telef.hovory-15.5.-14.6.2017 31,02 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 19.05.2017 26.05.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
103/2017 Poplatok za služby počít.siete-apríl-jún 2017 150,00 € Zmluva o dielo 26010/10+Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2016 22.05.2017 26.05.2017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270
094/2017 Pohonné hmoty-21.4.,25.4.2017-nafta, 26.4.2017-benzín 207,30 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 04.05.2017 18.05.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
096/2017 Poplatok za telefon. služby od 1.4.-30.4.2017, prenájom-5/2017 144,77 € Zmluva o pripojení č.1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 09.05.2017 18.05.2017 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
097/2017 Dodávka a distribúcia elektriny-1.4.-30.4.2017 1 229,42 € Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 10.05.2017 18.05.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
098/2017 Poplatok za hovorné 1.4.-30.4.2017,mesač.paušál 1.5.-30.5.2017 24,50 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 12.05.2017 18.05.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
100/2017 Dodávka zemného plynu-1.5.-31.5.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 04.05.2017 18.05.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..