Faktúry 2017Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
089/2017 Úhrada za pohonné hmoty-6.a 7.apríla 2017 68,80 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 17.04.2017 11.05.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
090/2017 Výroba a oprava pečiatok-kancelárske potreby 335,32 € 19/2017/SOŠLMŠ 28.04.2017 11.05.2017 FaxCopy, a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, IČO: 35729040
091/2017 Prenájom a čistenie rohoží - 27.3.-23.4.2017 15,96 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.855018 03.05.2017 11.05.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
092/2017 Časopis-Slovenské pohľady č.1.-4./2017, Kultúra slova-1.-2./2017 8,00 € 2B/2017 03.05.2017 11.05.2017 Matica Slovenská, P. Mudroňa č.1, 036 01 Martin, IČO: 00179027
093/2017 Obedy zamestnancov školy - 4/2017 179,19 € Zmluva o školskom stravovaní č.TÚ/137/2005 v znení Dodatku č.5 k Zmluve o poskytovaní stravovania 04.05.2017 11.05.2017 Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
095/2017 Školenie-IS MAGMA-/p.Feketíková/- 26.4.2017 63,73 € 17/2017 04.05.2017 11.05.2017 AUTOCONT SK a.s., Bratislavská 29, 010 01 Žilina, IČO:  36396222
084/2017 Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov 2 465,00 € Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 19.04.2017 09.05.2017 GGFS,s r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690
099/2017 Poplatok za servisnú periódu-5/2017,toner-p.Stachová 355,84 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č.8/2010 03.05.2017 09.05.2017 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
072/2017 Nabitie- elektronické stravovacie poukážky 1 956,90 € Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 16/2017/SOŠLMŠ 03.04.2017 02.05.2017 GGFS s r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690
076/2017 Pohonné hmoty-marec 2017 329,73 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 31.03.2017 02.05.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
083/2017 Poplatky za telef.hovory-marec-apríl 2017 31,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 19.04.2017 02.05.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
086/2017 Revízie a opravy hasiacich prístrojov a hydrantov-Pavilón C 87,55 € Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce zo dňa 1.10.2002 17.04.2017 02.05.2017 Gajos, spol. s r.o. , M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981
087/2017 Revízie a opravy hasiacich prístrojov a hydrantov-Pavilón B 126,20 € Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce zo dňa 1.10.2002 17.04.2017 02.05.2017 Gajos, s r. o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981
088/2017 Revízie a opravy hasiacich prístrojov a hydrantov-Pavilón A 103,58 € Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce zo dňa 1.10.2002 17.04.2017 02.05.2017 Gajos, s r. o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981
078/2017 Dodávka a distribúcia elektriny-od 1.3.-31.3.2017 464,41 € Zmluva o dodávke elektriny č. 93112691 07.04.2017 27.04.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
070/2017 Vyúčtovanie pohonných hmôt-9.3.,10.3,14.3.2017 136,23 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 20.03.2017 20.04.2017 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832
075/2017 Poplatky za telefonické hovory -1.3.-31.3.2017 160,40 € Zmluva o pripojení č.1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 31.03.2017 20.04.2017 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
077/2017 Obedy zamestnancov školy-marec 2017 215,39 € Zmluva o školskom stravovaní č.TÚ/137/2005 v znení Dodatku č.5 k Zmluve o poskytovaní stravovania 31.03.2017 20.04.2017 Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
082/2017 Poplatok za telef. od 1.4.-30.4.2017,hovorné od 1.3.-31.3.2017 28,18 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 19.04.2017 20.04.2017 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
085/2017 Občerstvenie- Deň učiteľov 28.3.2017 455,00 € 14A/2017/SOŠLMŠ 19.04.2017 20.04.2017 Gastro-Konvex, 1. mája, 54 , 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 40979954
073/2017 Prenájom a čistenie rohoží -27.2.-26.3.2017 15,96 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.855018 03.04.2017 13.04.2017 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 917 01, IČO: 35742364
074/2017 Práca technika PO-za I.štvrťrok 2017 238,99 € 13A/2017/SOŠLMŠ 04.04.2017 13.04.2017 Gajos s r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981
079/2017 Nákup stavebného materiálu - Ytong 89,26 € 14/2017/SOŠLMŠ 10.04.2017 13.04.2017 Stavebniny Orol, spol. s r.o. , kpt. Nálepku 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
080/2017 Dodávka zemného plynu-od 1.4-30.4.2017 2 688,00 € Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 05.04.2017 13.04.2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..