Faktúry 2018Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
309/2018 Koncoročne posedenie -19.12.2018 382,50 € 130/2018 21.12.2018 03.01.2019 Gastro-Konvex, obchodné a reštauračné služby, 1.mája č. 1960/54, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 40979954
307/2018 Služby za internet - Pavilón B 16,70 € Zmluva č. 802105202 zo dňa 1.7.2003 19.12.2018 17.12.2018 Imafex, s.r.o., Belopotockého č. 4. , 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36396567
306/2018 Úhrada za disky Patriot SSD Burst 120GB 2,5" 81,60 € 129/2018 18.12.2018 19.12.2018 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
304/2018 Elektronické stravovacie poukážky 2 498,40 € Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 17.12.2018 28.12.2018 GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690
305/2018 Vodné a stočné-Pavilón A+B+ C - 4.9.- 3.12.2018 -14,83 € Zmluva o verejných vodovodoch č. 9352008 17.12.2018 27.12.2018 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná č. 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
308/2018 Poplatky za telefonické služby-0903545537, internet-0918545694 71,50 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A5377771 17.12.2018 21.12.2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
303/2018 Nožnicový podprahový zdvihák -125,00 € Zmluva o dlhodobej úhrade do 29.2.2020 14.12.2018 07.12.2018 AutoKelly , s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1, IČO: 36298026
302/2018 Prenájom a čistenie rohoží - 5.11-30.11.2018 16,54 € Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 855018 13.12.2018 19.12.2018 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
292/2018 Odber elektrickej energie - Pavilón C - 1.11.-30.11.2018 2 210,96 € Zmluva o dodávke elektriny č. 93112691 10.12.2018 19.12.2018 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
293/2018 Náradie a čistiace prostriedky-bahco nôž,nabíjačka akumulátorová nabíjačka,handra,zmeták,metla 83,10 € 109/2018 10.12.2018 13.12.2018 Krupa Kajo , s.r.o., M.R.Štefánika č.2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31046606
294/2018 Programátorské práce L1- obnova google mapy 24,00 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č. 8/2010 10.12.2018 11.12.2018 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
295/2018 Telekomunikačné služby-hovorné 1.11.-30.11.2018, mesačný poplatok - 1.12.-31.12.2018 15,59 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 10.12.2018 13.12.2018 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
296/2018 Stavebný materiál - TWeber 25 kg- cement -41,11 € 111/2018 10.12.2018 13.12.2018 Stavebniny Orol, spol. s r.o., kpt. Nálepku č. 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
297/2018 Stavebné náradie a materiál-cement,kelňa,omietka,TWeber 199,86 € 111/2018 10.12.2018 13.12.2018 Stavebniny Orol, spol. s r.o., kpt. Nálepku č. 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
301/2018 Činnosť technika PO, BOZP za 4.štvrťrok 2018 252,00 € Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce zo dňa 1.10.2002 10.12.2018 17.12.2018 Gajos, s.r.o., Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981
289/2018 Pohonné hmoty-nafta,benzín- 19.,20.,27. 11.2018 120,37 € Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 06.12.2018 21.12.2018 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
290/2018 Telekomunikačné služby-1.11.-30.11.2018 139,91 € Zmluva o pripojení č.1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 06.12.2018 17.12.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
291/2018 Vodoinštalačný materiál - FV PPR rúra,koleno nástenné,tesnenie ľanové, T kus 148,08 € 114/2018 06.12.2018 13.12.2018 KVIP s.r.o., Ul. 1. mája 4312, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36315991
300/2018 Poskytovanie služieb - Fabasoft, ISPIN, Magma 698,00 € Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 06.12.2018 17.12.2018 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
286/2018 Strojársky materiál a náradie-plech,oceľ plochá,jakel,vodováha,pílka,meter 199,69 € 110/2018 05.12.2018 07.12.2018 Kovmax, spol. s.r.o., ul.SNP č. 1, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31638325
287/2018 Elektromateriál - Lišta,hmoždinka,cyky 3Cx1,5,rozbočka,bužírka 105,99 € 98/2018 05.12.2018 07.12.2018 MaRS elektro,spol.s.r.o., ul.Garbiarska č.905, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31563694
288/2018 Stravovanie - obedy zamestnancov školy - november 2018 199,02 € Zmluva o školskom stravovaní č. TÚ/137/2005 v znení Dodatku k zmluve č. 6 z 11.7.2017 05.12.2018 19.12.2018 Hotelová akadémia, Čsl. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
299/2018 Servisná perióda - december 2018, HPE 1420 24 G-Pavilón B,uč.116 480,84 € Zmluva o správe výpočtovej techniky č. 8/2010 04.12.2018 07.12.2018 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
285/2018 Maliarsky materiál - štetce, riedidlo, brúsne plátno 47,42 € 113/2018 03.12.2018 07.12.2018 Petrus Group, spol. s.r.o., kpt. Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31583555

Copyright © 2023 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..