Faktúry 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
282/2019 služby PO, BOZP - 4.Q 2019 252,00 € 19.12.2019 20.12.2019 Gajos, s.r.o., Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981
280/2019 PHM 12/2019 137,82 € 5611867410 18.12.2019 19.12.2019 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
281/2019 telekom.poplatky 12/2019 51,00 € A12853986 18.12.2019 19.12.2019 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
274/2019 Telekom.poplatky 141,91 € 12.12.2019 17.12.2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
275/2019 telekom.poplatky 11/2019 7,80 € 12.12.2019 17.12.2019 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
278/2019 inzercia - nájom 60,48 € 75B/2019 SOŠSLM 12.12.2019 19.12.2019 Petit Press,a.s. divízia týždenníkov, o.z., Sládkovičova č. 1, 949 01 Nitra, IČO: 35790253
279/2019 Elektronické stravovacie poukážky 12/2019 2 545,63 € 549/2015 12.12.2019 19.12.2019 GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690
272/2019 vodné, stočné 9-11/2019 1 287,71 € 9352008 10.12.2019 12.12.2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná č. 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
273/2019 Bonus IP 11/2019 125,00 €
dobropis
2018066 10.12.2019 18.12.2019 AutoKelly , s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1, IČO: 36298026
267/2019 materiál OV 125,48 € 77E/2019 SOŠSLM 09.12.2019 10.12.2019 Lukas, spol. s.r.o., Palúčanská 115, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36434281
268/2019 materiál OV 260,71 € 77C/2019 SOŠSLM 09.12.2019 10.12.2019 Orol spol.s.r.o., kpt.Nálepku č. 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
269/2019 rohože pranie, nájom 11/2019 22,61 € 26605519 09.12.2019 10.12.2019 Lindström, s.r.o., 35742364, IČO: 35742364
270/2019 virtuálna knižnica 11/2019 16,56 € VK/19/10/002 09.12.2019 13.12.2019 Komensky, s.r.o., 43908977, IČO: 43908977
271/2019 Elektrická energia 11/2019 2 010,12 € 9100450385 09.12.2019 22.12.2019 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
264/2019 materiál OV 188,47 € 77D/2019 SOŠSLM 05.12.2019 09.12.2019 Krupa Kajo , s.r.o., M.R.Štefánika č.2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31046606
265/2019 materiál OV 114,82 € 77A/2019 SOŠSLM 05.12.2019 09.12.2019 Kovmax, spol. s.r.o., ul.SNP č. 1, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31638325
266/2019 prenájom autoplošiny, prepravné 132,00 € 77/2019 SOŠSLM 05.12.2019 09.12.2019 Jozef Šmihovský, Kamenie 199, 033 01 Podtureň, IČO: 34846743
259/2019 PHM 11/2019 104,60 € 5611867410 04.12.2019 13.12.2019 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
260/2019 Stravovanie zamestnancov 11/2019 237,60 € TÚ/138/2018 04.12.2019 13.12.2019 Hotelová akadémia, Čsl. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
261/2019 materiál OV 9,89 € 76A/2019 SOŠSLM 04.12.2019 09.12.2019 Petrus Group, spol. s.r.o., kpt. Nálepku 12 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31583555
262/2019 materiál OV 19,54 € 76B/2019 SOŠSLM 04.12.2019 09.12.2019 KVIP s.r.o., ul. 1.mája č. 4312, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 36315991
263/2019 materiál OV 144,10 € 77B/2019 SOŠSLM 04.12.2019 09.12.2019 MaRS elektro,spol.s.r.o., ul.Garbiarska č.905, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31563694
276/2019 IT práce, materiál 385,50 € 8/2010 04.12.2019 10.12.2019 FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951
258/2019 inzercia - nájom 60,48 € 75A/2019 SOŠSLM 03.12.2019 09.12.2019 Petit Press,a.s. divízia týždenníkov, o.z., Sládkovičova č. 1, 949 01 Nitra, IČO: 35790253

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..