Objednávky 2019Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Dátum    Dodávateľ    Osoba zodpovedná za schválenie    Príloha
53/2019 SOŠSLM elektronické stravovacie poukážky 1 084,20 €
s DPH
01.08.2019 GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690 Ing. Iveta Vančová, vedúca EO
52/2019 SOŠSLM Zváračský kurz - preškolenie 900,00 €
s DPH
19.07.2019 Výskumný ústav zváračský-priemyselný inštitút SR, Račianska 71 832 59 Bratislava, IČO: 36065722 Iveta Vančová, vedúca EO
51/2019 SOŠSLM čipové prívesky na elektronickú dochádzku 180,00 €
s DPH
15.07.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava, IČO: 31361161 Ing. Iveta Vančová, vedúca EO
50/2019 SOŠSLM Eleronické stravovascie poukážky 2 831,40 €
s DPH
03.07.2019 GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690 Ing. Pavel Šišák, riaditeľ
47/2019 SOŠSLM Materiál 60,00 €
s DPH
25.06.2019 Lukas, spol. s.r.o., Palúčanská 115, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36434281 Ing. Pavel Šišák, riaditeľ
48/2019 SOŠSLM Materiál 89,08 €
s DPH
25.06.2019 Stavebniny Orol, spol. s r.o., kpt. Nálepku č. 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313 Ing. Pavel Šišák, riaditeľ
49/2019 SOŠSLM Materiá 116.08 25.06.2019 Kovmax, spol. s.r.o., ul.SNP č. 1, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31638325 Ing. Pavel Šišák, riaditeľ
46/2019 SOŠSLM Materiál ZS 540,30 €
s DPH
24.06.2019 Krupa Kajo , s.r.o., M.R.Štefánika č.2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31046606 Ing. Pavel Šišák, riaditeľ
44/2019 SOŠSLM materiál 147,08 €
s DPH
21.06.2019 MaRS elektro,spol.s.r.o., ul.Garbiarska č.905, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31563694 Ing. Pavel Šišák, riaditeľ
45/2019 SOŠSLM Materiál 56,83 €
s DPH
21.06.2019 Petrus Group, spol. s.r.o., kpt. Nálepku 12 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31583555 Ing. Pavel Šišák, riaditeľ
43/2019 SOŠSLM Náýkup materiálu 96,62 €
s DPH
20.06.2019 KVIP s.r.o., ul. 1.mája č. 4312, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 36315991 Ing. Pavel Šišák, riaditeľ
42/2019 SOŠSLM Materiál 214,34 €
s DPH
18.06.2019 AutoKelly , s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1, IČO: 36298026 Ing. Pavel Šišák, riaditeľ
41/2019 SOŠSLM Tlačivá 388,01 €
s DPH
11.06.2019 Ševt a.s., Plynárenská 6, 82109 Bratislava, IČO: 31331131 Ing. Pavel Šišák, riaditeľ
39A/2019 SOŠSLM Čistace prostriedky 451,90 €
s DPH
11.06.2019 Banchem , s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36227901 Ing. Pavel Šišák, riaditeľ
40/2019 SOŠSLM ASc aagenda pre šk. rok 2019/2020 219,00 €
s DPH
10.06.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava, IČO: 31361161 Ing. Pavel Šišák, riaditeľ
38/2019 SOŠSLM elektronické stravovacie poukážky 3 204,00 €
s DPH
Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania 06.06.2019 GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690 Ing. Pavel Šišák, riaditeľ
38A/2019 SOŠSLM aSc rozvrhy 2020 79,00 €
s DPH
06.06.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava, IČO: 31361161 Ing. Pavel Šišák, riaditeľ
35/2019 SOŠSLM Nákup materiálu 177,60 €
s DPH
29.05.2019 Stavpal ,s.r.o., Pod Stráňami č. 2119, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31561152 Ing. Pavel Šišák, riaditeľ
35A/2019 SOŠSLM Materiál 326,94 €
s DPH
29.05.2019 Krupa Kajo , s.r.o., M.R.Štefánika č.2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31046606 Ing. Pavel Šišák, riaditeľ
34/2019 SOŠSLM Materiál 50,67 €
s DPH
27.05.2019 AutoKelly , s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1, IČO: 36298026 Ing. Pavel Šišák, riaditeľ
36/2019 SOŠSLM Elektromateriál 123,44 €
s DPH
27.05.2019 MaRS elektro,spol.s.r.o., ul.Garbiarska č.905, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31563694 Ing. Pavel Šišák, riaditeľ
37/2019 SOŠSLM Nákup materiálu 241,62 €
s DPH
27.05.2019 KVIP s.r.o., ul. 1.mája č. 4312, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 36315991 Ing. Pavel Šišák, riaditeľ
39/2019 SOŠSLM Nákup materiálu ZŠ 507,22 €
s DPH
27.05.2019 Orol spol.s.r.o., kpt.Nálepku č. 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313 Ing. Pavel Šišák, riaditeľ
33/2019 SOŠSLM Materiál 40,29 €
s DPH
22.05.2019 AutoKelly , s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1, IČO: 36298026 Ing. Pavel Šišák, riaditeľ

Copyright © 2019 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..