ZmluvyČíslo    Názov    Popis    Cena s DPH    Dátum    Dátum zverejnenia    Dátum trvania    Dátum účinnosti    Dodávateľ    Príloha
8/2022 Darovacia zmluva OZ - 1/2022 poskytnutý dar - finančný príspevok 790,80 €
s DPH
14.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
7/2022 Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odborného výcviku v šk.roku 2021/2022 - 1/33 poskytovanie odborného výcviku žiakom školy 14.02.2022 15.02.2022 16.02.2022 Ľubomír Baďo, Ivachnová 35, 034 83 Ružomberok, IČO: 41857763 Súbor 1 
6/2022 Darovacia zmluva 1/2022 poskytnutie finančného príspevku - daru 300,00 €
bez DPH
07.02.2022 08.02.2022 09.02.2022 S - vending, s.r.o., SNP č. 322, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 46489380 Súbor 1 
5/2022 Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odborného výcviku v šk.roku 2021/2022 - 1/32 poskytovanie odborného výcviku žiakom školy 01.02.2022 02.02.2022 03.02.2022 Liptov-instal, s.r.o., Ivachnová 35, 034 83 Ivachnová, IČO: 52422011 Súbor 1 
2/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2022 prenájom priestoru - dielne OV 288,35 €
bez DPH
31.01.2022 01.02.2022 31.12.2022 02.02.2022 KWE s.r.o., Ohradná 392, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO: 4747117 Súbor 1 
3/2022 Zmluva o dielo č. 6/2022 zhotovenie omietok v dvoch izbách 600,00 €
bez DPH
31.01.2022 01.02.2022 18.02.2022 02.02.2022 Centrum pre deti a rodiny, Hviezdoslavova 149, 033 31 Liptovský Hrádok, IČO: 00634786 Súbor 1 
4/2022 Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odborného výcviku v šk.roku 2021/2022 - 1/31 poskytovanie odborného výcviku žiakom školy 31.01.2022 01.02.2022 02.02.2022 LIBETO a.s., Liptovská Teplá 1, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 31562418 Súbor 1 
2A/2022 Kolektívna zmluva uzatvorenie Kolektívnej zmluvy na rok 2022 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 ZO OZ pri Strednej odbornej škole stavebnej, Školská 120/8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 53797256 Súbor 1  Súbor 2 
1/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2022 prenájom priestoru - ambulancia praktického lekára 299,62 €
bez DPH
29.12.2021 29.12.2021 31.12.2022 30.12.2021 MUDr. Ivana Peťová, J. Jánošku 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31925685 Súbor 1 
34/2021 Dodatok č.8 k Zmluve o poskytovaní stravovania úprava ceny za poskytované služby 2,93 €
s DPH
10.12.2021 13.12.2021 14.12.2021 Hotelová akadémia, Čsl. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528 Súbor 1 
35/2021 Zmluva o kontrolnej činnosti kontrola vybavenia telocvične 161,00 €
bez DPH
10.12.2021 13.12.2021 14.12.2021 EKOTEC, spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava, IČO: 00687022 Súbor 1 
36/2021 Darovacia zmluva č.20/2021 finančný dar 100,00 €
bez DPH
10.12.2021 13.12.2021 14.12.2021 Mgr.Daniela Martausová, Zádvorie 50, 03101 Lipt.Mikuláš, IČO:  Súbor 1 
33A/2021 Zmluva o partnerstve č.: 674/ITA/2021 spolupráca pri napĺňaní cieľov NP "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie" 09.12.2021 10.12.2021 13.12.2021 Centrum vedecko-technických informácií SR, 00151882, IČO: 00151882 Súbor 1 
33/2021 Darovacia zmluva OZ - 19/2021 finančný dar na zakúpenie 3 ks počítačov ACER+LCD /archicad/ a 17 ks SSD 4 726,69 €
s DPH
08.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
31/2021 Zmluva o inzercii 731210237 ponuka odborov pre školský rok 2022/2023 66,24 €
s DPH
07.12.2021 08.12.2021 09.12.2021 regionPRESS, s.r.o., Študentská č. 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 Súbor 1 
32/2021 Zmluva o inzercii 731220010 ponuka odborov pre školský rok 2022/2023 331,20 €
s DPH
07.12.2021 08.12.2021 09.12.2021 regionPRESS, s.r.o., Študentská č. 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 Súbor 1 
30/2021 Darovacia zmluva č.18/2021 bezodplatný dar 50,00 €
bez DPH
11.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 Silvia Klaučová, Morušová 524/2, 031 04 Lipt.Mikuláš, IČO:  Súbor 1 
29/2021 Darovacia zmluva OZ - 17/2021 finančný dar na zakúpenie OPP 619,36 €
bez DPH
08.11.2021 09.11.2021 10.11.2021 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
28/2021 Darovacia zmluva OZ - 16/2021 finančný dar na zakúpenie ochranných pracovných pomôcok pre žiakov 1 567,06 €
bez DPH
22.10.2021 25.10.2021 26.10.2021 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
27/2021 Nájomná zmluva č. 5/2021 prenájom telecvične 12,00 €
bez DPH
14.10.2021 15.10.2021 30.06.2022 16.10.2021 ALARMA s.r.o., Nová 4462/5, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 45895457 Súbor 1 
26A/2021 Zmluva o dielo č. 4/2021 oprava oporného múru a steny budovy 716,00 €
bez DPH
11.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 Základná škola, Bobrovec 490, 032 21, IČO: 37810375 Súbor 1 
26/2021 Darovacia zmluva č.10 - 2021 bezodplatný dar - počítače + monitory 08.10.2021 11.10.2021 12.10.2021 Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 01 Ružomberok, IČO: 31637051 Súbor 1 
25/2021 Darovacia zmluva č. 14/2021 poskytnutý finančný príspevok - dar 200,00 €
bez DPH
04.10.2021 05.10.2021 06.10.2021 Jerguš Hollý, Lipt.Ondrej 108, 032 04, IČO:  Súbor 1 
24/2021 Darovacia zmluva č. 12/2021 poskytnutý dar 30,00 €
bez DPH
01.10.2021 02.10.2021 03.10.2021 Mgr. Jana Matzová, Žiarska 602/2, 031 04 Lipt.Mikuláš, IČO:  Súbor 1 

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..