ZmluvyČíslo    Názov    Popis    Cena s DPH    Dátum    Dátum zverejnenia    Dátum trvania    Dátum účinnosti    Dodávateľ    Príloha
22/2019 Darovacia zmluva OZ - 42019 Darovanie majetku 581,96 €
s DPH
30.04.2019 02.05.2019 03.05.2019 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
20/2019 Zmluva o poskytnutí odborného výcviku žiakov Reailizácia OV žiakov v šk. roku 2018/2019 10.04.2019 11.04.2019 12.04.2019 DISTING live s.r.o., M.R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, IČO: 48008206 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5  Súbor 6 
21/2019 Zmluva o ochrane osobných údajov Úprava práv a povinností pri spracúvaní osobných údajov 09.04.2019 10.04.2019 11.04.2019 Slovenská obchodná a priemyselná komora ŽRK, Hálkova č. 31, 010 01 Žilina, IČO: 30842654 Súbor 1 
19/2019 Daraovacia zmluva 32019 Finančný dar 513,25 €
s DPH
06.04.2019 07.04.2019 08.04.2019 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
16/2019 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku žiakov Realizácia odbdorného výcviku žiakov podľa platného vzdelávacieho programu 26.03.2019 27.03.2019 28.03.2019 Dubka s.r.o., 032 12 Dúbrava 195, IČO: 51919125 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
15/2019 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní OV Zmena žiakov pre OV 25.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 Pneu mototechna , Hlavná stanica 3, 034 01 Ružomberok, IČO: 33015511 Súbor 1 
18/2019 Darovacia zmluva 22019 Finančný dar 550,00 €
s DPH
22.03.2019 23.03.2019 24.03.2019 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
13/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2019 Nájom nebytových priestorov - dielne OV 115,00 €
s DPH
11.03.2019 15.03.2019 31.12.2019 16.03.2019 KWE s.r.o., Ohradná 392, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO: 4747117 Súbor 1 
14/2019 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní OV Zmena žiakov pre OV 11.03.2019 12.03.2019 14.03.2019 Pneu mototechna s.r.o., 1. mája 485, 031 01 LIptovský Mikuláš, IČO: 36382353 Súbor 1 
12/2019 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovsní služby technickej ochrany objektu Stanovenie ceny 20,59 €
s DPH
14.02.2019 15.02.2019 16.02.2019 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 Súbor 1 
2/2019 Zmluva o poskytovaní OV žiakov Realizácia OV žiakov podľa schváleného učebného plánu 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019 PNEU MOTOTECHNA, Hlavná stanica 3, 034 01 Ružomberok, IČO: 33015511 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
3/2019 Zmluva o poskytovaní OV žiakov Realizácia OV žiakov podľa schváleného učebného plánu 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019 Adamčiak s.r.o., 03483 Liptovský Michal 1, IČO: 51147815 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
4/2019 Zmluva o poskytovaní OV žiakov Realizácia OV žiakov podľa schváleného učebného plánu 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019 MEDVE s.r.o., M. Pišúta 4010, IČO: 36409499 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
5/2019 Zmluva o poskytovaní OV žiakov Realizácia OV žiakov podľa schváleného učebného plánu 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019 Ľubomír Mydliar MKL, 03472 Liptovská Lúžna 1046, IČO: 11938374 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
6/2019 Zmluva o poskytovaní OV žiakov Realizácia OV žiakov podľa schváleného učebného plánu 01.02.2019 02.02.2019 03.03.2019 Kúrenár s.r.o., 03233 Kráľova Lehota, IČO: 47346931 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
7/2019 Zmluva o poskytovaní OV žiakov Realizácia OV žiakov podľa schváleného učebného plánu 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019 Miroslav Nemec ELEKTRO spol., 03212 Dúbrava 164, IČO: 32597827 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
8/2019 Zmluva o poskytovaní OV žiakov Realizácia OV žiakov podľa schváleného učebného plánu 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019 AUTOSUN Ružomberok s.r.o., Pod skalami 5110, 034 01 Ružomberok, IČO: 36407097 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
9/2019 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní OV žiakov Zmena žiakov pre OV 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019 Adam Niňaj - ZAN Slovakia, Kemi 627/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47992174 Súbor 1 
10/2019 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní OV Zmena žiakov pre OV 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019 Top Car Servis s.r.o., Zápotockého 1380, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 42282689 Súbor 1 
11/2019 Darovacia zmluva 1/2019 Finančný dar 507,00 €
s DPH
28.01.2019 29.01.2019 30.01.2019 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
1/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru 200,15 €
s DPH
07.01.2019 08.01.2019 31.12.2019 09.01.2019 MUDr. Ivana Peťová, J. Jánošku 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31925685 Súbor 1 
73/2018 Rámcová dohoda o dodávkach s platbou bankovým prevodom Úprav vzájomných práv a povinností na dodávku tovarov 10.12.2018 11.12.2018 13.12.2018 AutoKelly , s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1, IČO: 36298026 Súbor 1 
71A/2018 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní OV Zmena žiakov pre OV 29.11.2018 30.11.2018 01.12.2018 Adama Niňaj - ZAN Slovakia, Kemi 627/4, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 47992174 Súbor 1 
70/2018 Zmluva o dodávke plynu a Dodatok č. 1 k zmluve Dodávka plynu 2019 42 979,68 €
s DPH
29.11.2018 30.11.2018 31.01.2020 01.12.2018 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 Súbor 1 

Copyright © 2019 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..