Zmluvy 2015Číslo    Názov    Popis    Cena s DPH    Dátum    Dátum zverejnenia    Dátum trvania    Dátum účinnosti    Dodávateľ    Príloha
1/2015 Žilinský samosprávny kraj zmluva o bezodplatnom prevode majetku 21.12.2015 Žilinská samosprávny kraj, Komenského 48 Žilina, IČO: 37808427 Súbor 1 
1/2015 Arnava, s.r.o. školenie, práca s multimediálnou knihou 290,00 € 24.06.2015 Arnava s.r.o., Klemensova 18 811 09 bratislava, IČO: 45471410 Súbor 1 
2/2015 Kvant projekt-výpočtová technika 27 817,00 € 07.05.2015 KVANT spol.s.r.o. FMFI UK Mlynská dolina 842 Bratislava, Mlynská dolina 842 Bratislava, IČO: 31398294 Súbor 1 
1/2015 MarDur projekt-výpočtová technika 13 993,60 € 30.04.2015 MarDur, s.r.o., Klemensova 15 811 09 Bratislava, IČO: 43969721 Súbor 1 
03 Zmluva dodávky plynu 01.02.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Súbor 1 
494/2015 Národný ústav cerifikovaných meraní zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu 08.01.2015 NÚCEM Žehrianska 9, Žehrianska 9 851 07 Bratislava, IČO: 42134943 Súbor 1 
3 NÚCZV nebytové priestory nájom 358,70 € 01.01.2015 Stredná odborná škola stavebná, Tomášikova 4 82009 Bratislava, IČO: 00699438 Súbor 1 
1 ambulancia 184,00 € 01.01.2015 Stredná odborná škola stavebná, J.Janošku 4 Liptovský Mikuláš, IČO:  Súbor 1 

Copyright © 2021 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..