Zmluvy 2017Číslo    Názov    Popis    Cena s DPH    Dátum    Dátum zverejnenia    Dátum trvania    Dátum účinnosti    Dodávateľ    Príloha
44/2017 Zamestnávateľsská zmluva DDS Doplnkové dôchodkové sporenie 20.12.2017 21.12.2017 01.01.2018 NN Tatry - Sympatia d.d.s., Jesenského 4/C, 81102 Bratislava, IČO: 35976853 Súbor 1 
40/2017 Dodatok č. 3 k Zmluvám o združenej dodávke elektriny Zmena platnosti zmlúv a zmena ceny za dodávku elektriny bez DPH 06.12.2017 07.12.2017 31.12.2018 08.12.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 Súbor 1 
45/2017 Darovacia zmluva 62017 Darovanie majetku 2 547,94 €
s DPH
30.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
46/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní odborného výcviku Zmena žiakov pre odborný výcvik 23.11.2017 24.11.2017 30.06.2018 25.11.2017 RENO - Eduard Novotný , Nábrežie Dr. A. Stodolu 1785/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34845470 Súbor 1 
41/2017 Zmluva o dielo č. 3/2017 Oprrava sociálnych zariadení 1 900,00 €
s DPH
16.11.2017 17.11.2017 18.11.2017 SOŠ stavebná, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00695092 Súbor 1 
42/2017 Zamestnávateľská zmluva DDS Doplnkové dôchodkové sporenie 16.11.2017 17.11.2017 01.01.2018 Spoločnosť AXA d.d.s., Kolárska 6, 81106 Bratislava, IČO: 35977540 Súbor 1 
43/2017 Zamestnávateľská zmluva DDS Doplnkové dôchodkové sporenie 16.11.2017 17.11.2017 01.01.2018 DDS Tatra banky a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. BOx 59, 85005 Bratislava 55, IČO: 36291111 Súbor 1 
47/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní odborného výcviku v šk. roku 2017/2018 Zmena žiakov pre odborný výcvik 02.11.2017 03.11.2017 30.06.2018 04.11.2017 Vladimír Almann, Bystrická cesta 118, 034 01 Ružomberok, IČO: 43699669 Súbor 1 
39/2017 Darovacia zmluva č. 52017 Darovanie majetku 987,51 €
s DPH
31.10.2017 01.11.2017 02.11.2017 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
30/2017 Darovacia zmluva OZ - 3/2017 Finančný príspevok na dopravu 100,00 €
s DPH
25.10.2017 26.10.2017 27.10.2017 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
31/2017 Darovacia zmluva č.42017 Finančný príspevok 180,00 €
s DPH
25.10.2017 26.10.2017 27.10.2017 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
32/2017 Darovacia zmluva RZ - 1/2017 Finančný príspevok na dopravu 100,00 €
s DPH
25.10.2017 26.10.2017 27.10.2017 Rodičovské združenie, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00000000 Súbor 1 
38//2017 Dodatok ku zmluve o poskytovaní OV Zmena žiakov pre odborný výcvik 23.10.2017 24.10.2017 25.10.2017 AUTOSERVIS Danile Kubáň, Palúčanská 89/45, 03180 Liptovský Mikuláš, IČO: 46763660 Súbor 1 
12/2017 Zmluva o poskytnutí odborného výcviku Realizácia odborného výcviku v zmysle učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 STAVIA SK, s..o., Liptovská 20/102, 034 01 Ružomberok, IČO: 36562114 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
13/2017 Zmluva o poskytnutí odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 ALFA -Pavol Zimmermann, Kpt. Nálepku 1927/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34287183 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
14/2017 Zmluva o poskytnutí odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 Dollis - Stanislav Lisý, Ondrašovecká 1, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 17938953 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
15/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 Viktor Kulošťák, Korytnická 455/5, 034 03 Ružomberok, IČO: 40401723 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
16/2017 Zmluva o poskytnutí odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 22.10.2017 04.12.2017 Vladimír Alamnn, Bystrická cesta 118, 034 01 Ružomberok, IČO: 43699669 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
17/2017 Zmluva o poskytnutí odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 RENO - Eduard Novotný , Nábrežie Dr. A. Stodolu 1785/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34845470 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
18/2017 Zmluva o zabezpečení odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 JZ CAR s.r.o, Liptovský Peter 130, 033 01 Liptovský Hrádo, IČO: 46716441 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
19/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 Marián Lersch, Baničné 863/1, 034 01 Ružomberok, IČO: 45522543 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
20/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 HOR-TECH Martin Dyrčík, 032 21 Bobrovec 302, IČO: 31916830 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
21/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 AUTOSERVIS Daniel Kubáň, Palučanská 89/45, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 46763660 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
22/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 B.M.R. spol.s.r.o., Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46531882 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..