Zmluvy 2017Číslo    Názov    Popis    Cena s DPH    Dátum    Dátum zverejnenia    Dátum trvania    Dátum účinnosti    Dodávateľ    Príloha
35/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizáciaodborného výcviku žiakov v čk. roku 2017/2018 podľa učebného plánu 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 WOOD-Bohuslav Sotoniak, Bodice č. 6, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 40004457 Súbor 1  Súbor 2 
7/2017 Nájomná zmluva č. 1/2017 Prenájom telocvične 9,00 €
(s DPH)/hod.
31.08.2017 01.09.2017 31.12.2017 04.09.2017 Volejbalový klub RACHMANINKA, Ul. 1 mája 1959/23, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 42433509 Súbor 1 
47/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní odborného výcviku v šk. roku 2017/2018 Zmena žiakov pre odborný výcvik 02.11.2017 03.11.2017 30.06.2018 04.11.2017 Vladimír Almann, Bystrická cesta 118, 034 01 Ružomberok, IČO: 43699669 Súbor 1 
16/2017 Zmluva o poskytnutí odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 22.10.2017 04.12.2017 Vladimír Alamnn, Bystrická cesta 118, 034 01 Ružomberok, IČO: 43699669 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
15/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 Viktor Kulošťák, Korytnická 455/5, 034 03 Ružomberok, IČO: 40401723 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
4/2017 Zmluva č. P-0069509200 o využívaní elektronických služieb Využívanie elektronických služieb používateľského konta 06.04.2017 07.04.2017 08.04.2017 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 82108 Bratislava, IČO: 36284831 Súbor 1  Súbor 2 
25/2017 Zmluva o zabezpečení odborného výcviku Realizácia odborného výcviku pre šk. rok 2017/2018 podľa platných učebných plánov 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 TESLA LH a.s., Pálenica 53/79, 03301 Liptovský Hrádok, IČO: 00009687 Súbor 1  Súbor 2 
40/2017 Dodatok č. 3 k Zmluvám o združenej dodávke elektriny Zmena platnosti zmlúv a zmena ceny za dodávku elektriny bez DPH 06.12.2017 07.12.2017 31.12.2018 08.12.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 Súbor 1 
37/2017 Zmluva o poskytovaní OV Realizácia odborného výcviku žiakov pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 STRECHY Dobrík s.r.o., Stupy č. 1467/23, 03484 Ružomberok, IČO: 44633912 Súbor 1  Súbor 2 
12/2017 Zmluva o poskytnutí odborného výcviku Realizácia odborného výcviku v zmysle učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 STAVIA SK, s..o., Liptovská 20/102, 034 01 Ružomberok, IČO: 36562114 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
42/2017 Zamestnávateľská zmluva DDS Doplnkové dôchodkové sporenie 16.11.2017 17.11.2017 01.01.2018 Spoločnosť AXA d.d.s., Kolárska 6, 81106 Bratislava, IČO: 35977540 Súbor 1 
2/2017 Zmluva o dielo Rekonštrukcia sociálnych zariadení a spŕch 1 500,00 €
( s DPH)
16.01.2017 17.01.2017 30.04.2017 18.01.2017 SOŠ stavebná, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00695092 Súbor 1  Súbor 2 
3/2017 Zmluva o dielo Oprava sociálnych zariadení pre chlapcov 1 500,00 €
(s DPH)
10.03.2017 13.03.2017 30.06.2017 14.03.2017 SOŠ stavebná, Školská 8 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00695092 Súbor 1 
41/2017 Zmluva o dielo č. 3/2017 Oprrava sociálnych zariadení 1 900,00 €
s DPH
16.11.2017 17.11.2017 18.11.2017 SOŠ stavebná, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00695092 Súbor 1 
10/2017 Zmluva o dielo č. 2/2017 Rekonštrukcia pivničných priestorov 6 500,00 €
(s DPH)
27.09.2017 28.09.2017 31.12.2017 29.09.2017 SOŠ stavebná, Školská 8, 03145 Liptovský Mikuláš, IČO: 00695092 Súbor 1 
34/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku v šk. roku 2017/2018 podľa učebného plánu 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 Roman Pustaj, Vyšný 1076, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 37039849 Súbor 1  Súbor 2 
32/2017 Darovacia zmluva RZ - 1/2017 Finančný príspevok na dopravu 100,00 €
s DPH
25.10.2017 26.10.2017 27.10.2017 Rodičovské združenie, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00000000 Súbor 1 
9/2017 Nájomná zmluva č. 4/2017 Prenájom telocvične 9,00 €
s DPH/hod.
29.09.2017 30.10.2017 30.06.2018 01.10.2017 Róbert Droppa, Štúrova 723/13, 03301 Liptovský Mikuláš, IČO:  Súbor 1 
17/2017 Zmluva o poskytnutí odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 RENO - Eduard Novotný , Nábrežie Dr. A. Stodolu 1785/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34845470 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
46/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní odborného výcviku Zmena žiakov pre odborný výcvik 23.11.2017 24.11.2017 30.06.2018 25.11.2017 RENO - Eduard Novotný , Nábrežie Dr. A. Stodolu 1785/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34845470 Súbor 1 
30/2017 Darovacia zmluva OZ - 3/2017 Finančný príspevok na dopravu 100,00 €
s DPH
25.10.2017 26.10.2017 27.10.2017 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
31/2017 Darovacia zmluva č.42017 Finančný príspevok 180,00 €
s DPH
25.10.2017 26.10.2017 27.10.2017 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
39/2017 Darovacia zmluva č. 52017 Darovanie majetku 987,51 €
s DPH
31.10.2017 01.11.2017 02.11.2017 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
45/2017 Darovacia zmluva 62017 Darovanie majetku 2 547,94 €
s DPH
30.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..