Zmluvy 2017Číslo    Názov    Popis    Cena s DPH    Dátum    Dátum zverejnenia    Dátum trvania    Dátum účinnosti    Dodávateľ    Príloha
11/2017 Darovacia zmluva OZ - 22017 Bezodplatný dar majetku 4 217,10 €
s DPH
30.09.2017 01.10.2017 02.10.2017 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej Liptovský Mikuláš, Školská8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
39/2017 Darovacia zmluva č. 52017 Darovanie majetku 987,51 €
s DPH
31.10.2017 01.11.2017 02.11.2017 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
45/2017 Darovacia zmluva 62017 Darovanie majetku 2 547,94 €
s DPH
30.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
5/2017 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka 420,00 €
(s DPH)
12.07.2017 13.07.2017 14.07.2017 MPC , Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, IČO: 00164348 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4 
42/2017 Zamestnávateľská zmluva DDS Doplnkové dôchodkové sporenie 16.11.2017 17.11.2017 01.01.2018 Spoločnosť AXA d.d.s., Kolárska 6, 81106 Bratislava, IČO: 35977540 Súbor 1 
43/2017 Zamestnávateľská zmluva DDS Doplnkové dôchodkové sporenie 16.11.2017 17.11.2017 01.01.2018 DDS Tatra banky a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. BOx 59, 85005 Bratislava 55, IČO: 36291111 Súbor 1 
44/2017 Zamestnávateľsská zmluva DDS Doplnkové dôchodkové sporenie 20.12.2017 21.12.2017 01.01.2018 NN Tatry - Sympatia d.d.s., Jesenského 4/C, 81102 Bratislava, IČO: 35976853 Súbor 1 
8/2017 Darovacia zmluva OZ-1/2017 Finančný dar pre nákup pracovných odevov a obuvi žiakov 2 137,00 €
(s DPH)
08.09.2017 11.09.2017 12.09.2017 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
31/2017 Darovacia zmluva č.42017 Finančný príspevok 180,00 €
s DPH
25.10.2017 26.10.2017 27.10.2017 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
30/2017 Darovacia zmluva OZ - 3/2017 Finančný príspevok na dopravu 100,00 €
s DPH
25.10.2017 26.10.2017 27.10.2017 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
32/2017 Darovacia zmluva RZ - 1/2017 Finančný príspevok na dopravu 100,00 €
s DPH
25.10.2017 26.10.2017 27.10.2017 Rodičovské združenie, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00000000 Súbor 1 
1/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov 194,00 €
(s DPH)
02.01.2017 03.01.2017 31.12.2017 04.01.2017 MUDr. Ivana Peťová, J. Jánošku 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31925685 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
9/2017 Nájomná zmluva č. 2/2017 Nájom telocvične 9,00 €
s DPH/hod.
31.08.2017 04.09.2017 30.06.2018 05.09.2017 ALARMA s.r.o., Nová 4462/5, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 45895457 Súbor 1 
3/2017 Zmluva o dielo Oprava sociálnych zariadení pre chlapcov 1 500,00 €
(s DPH)
10.03.2017 13.03.2017 30.06.2017 14.03.2017 SOŠ stavebná, Školská 8 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00695092 Súbor 1 
41/2017 Zmluva o dielo č. 3/2017 Oprrava sociálnych zariadení 1 900,00 €
s DPH
16.11.2017 17.11.2017 18.11.2017 SOŠ stavebná, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00695092 Súbor 1 
7/2017 Nájomná zmluva č. 1/2017 Prenájom telocvične 9,00 €
(s DPH)/hod.
31.08.2017 01.09.2017 31.12.2017 04.09.2017 Volejbalový klub RACHMANINKA, Ul. 1 mája 1959/23, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 42433509 Súbor 1 
9/2017 Nájomná zmluva č. 4/2017 Prenájom telocvične 9,00 €
s DPH/hod.
29.09.2017 30.10.2017 30.06.2018 01.10.2017 Róbert Droppa, Štúrova 723/13, 03301 Liptovský Mikuláš, IČO:  Súbor 1 
8/2017 Nájomná zmluva 3/2017 Prenájom telocvične 9,00 €
s DPH/hod.
29.09.2017 30.09.2017 30.06.2018 01.10.2017 Klub alpského lyžovania Jasná, Vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikulš, IČO: 00592358 Súbor 1 
25/2017 Zmluva o zabezpečení odborného výcviku Realizácia odborného výcviku pre šk. rok 2017/2018 podľa platných učebných plánov 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 TESLA LH a.s., Pálenica 53/79, 03301 Liptovský Hrádok, IČO: 00009687 Súbor 1  Súbor 2 
26/2017 Zmluva o zabezpečení odborného výcviku Realizácia odborného výcviku pre šk. rok 2017/2018 podľa platných učebných plánov 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 ADS AUTO s.r.o., Riadok 698/46, 034 01 Ružomberok, IČO: 51065347 Súbor 1  Súbor 2 
27/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku pre školský rok 017/2018 podľa učebného plánu 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 Miroslav Trnovec - AUTO servis GEOTEST, Bobrovník 41, 03223 Liptovská Sielnica, IČO: 36993930 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
28/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku pre školský rok 017/2018 podľa učebného plánu 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 Autoservis, Nešpora 9, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 17790191 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
29/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku pre školský rok 017/2018 podľa učebného plánu 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 Craemer Slovakia s.r.o., Priemyselná zóna Okoličné, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO: 31618006 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
24/2017 Zmluva o poskytnutí odborného výcviku Realizácia odborného výcviku v šk. roku 2017/2018 podľa platného učebného plánu 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 Ján Šturek, 03215 Partizánska Ľupča 76, IČO: 41737261 Súbor 1  Súbor 2 

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..