Zmluvy 2017Číslo    Názov    Popis    Cena s DPH    Dátum    Dátum zverejnenia    Dátum trvania    Dátum účinnosti    Dodávateľ    Príloha
38//2017 Dodatok ku zmluve o poskytovaní OV Zmena žiakov pre odborný výcvik 23.10.2017 24.10.2017 25.10.2017 AUTOSERVIS Danile Kubáň, Palúčanská 89/45, 03180 Liptovský Mikuláš, IČO: 46763660 Súbor 1 
47/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní odborného výcviku v šk. roku 2017/2018 Zmena žiakov pre odborný výcvik 02.11.2017 03.11.2017 30.06.2018 04.11.2017 Vladimír Almann, Bystrická cesta 118, 034 01 Ružomberok, IČO: 43699669 Súbor 1 
46/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní odborného výcviku Zmena žiakov pre odborný výcvik 23.11.2017 24.11.2017 30.06.2018 25.11.2017 RENO - Eduard Novotný , Nábrežie Dr. A. Stodolu 1785/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34845470 Súbor 1 
40/2017 Dodatok č. 3 k Zmluvám o združenej dodávke elektriny Zmena platnosti zmlúv a zmena ceny za dodávku elektriny bez DPH 06.12.2017 07.12.2017 31.12.2018 08.12.2017 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 Súbor 1 
4/2017 Zmluva č. P-0069509200 o využívaní elektronických služieb Využívanie elektronických služieb používateľského konta 06.04.2017 07.04.2017 08.04.2017 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 82108 Bratislava, IČO: 36284831 Súbor 1  Súbor 2 
6/2017 Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní stravovania Úprava ceny za poskytnuté služby 2,44 €
(s DPH)
13.07.2017 14.07.2017 15.07.2017 Hotelová akadémia, ul. Čs. brigády 1804, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528 Súbor 1 
2/2017 Zmluva o dielo Rekonštrukcia sociálnych zariadení a spŕch 1 500,00 €
( s DPH)
16.01.2017 17.01.2017 30.04.2017 18.01.2017 SOŠ stavebná, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00695092 Súbor 1  Súbor 2 
10/2017 Zmluva o dielo č. 2/2017 Rekonštrukcia pivničných priestorov 6 500,00 €
(s DPH)
27.09.2017 28.09.2017 31.12.2017 29.09.2017 SOŠ stavebná, Školská 8, 03145 Liptovský Mikuláš, IČO: 00695092 Súbor 1 
35/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizáciaodborného výcviku žiakov v čk. roku 2017/2018 podľa učebného plánu 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 WOOD-Bohuslav Sotoniak, Bodice č. 6, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 40004457 Súbor 1  Súbor 2 
36/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 Adam Niňaj, ZAN Slovakia, Kemi 627/4, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO: 47992174 Súbor 1  Súbor 2 
37/2017 Zmluva o poskytovaní OV Realizácia odborného výcviku žiakov pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 STRECHY Dobrík s.r.o., Stupy č. 1467/23, 03484 Ružomberok, IČO: 44633912 Súbor 1  Súbor 2 
13/2017 Zmluva o poskytnutí odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 ALFA -Pavol Zimmermann, Kpt. Nálepku 1927/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34287183 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
14/2017 Zmluva o poskytnutí odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 Dollis - Stanislav Lisý, Ondrašovecká 1, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 17938953 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
15/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 Viktor Kulošťák, Korytnická 455/5, 034 03 Ružomberok, IČO: 40401723 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
16/2017 Zmluva o poskytnutí odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 22.10.2017 04.12.2017 Vladimír Alamnn, Bystrická cesta 118, 034 01 Ružomberok, IČO: 43699669 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
17/2017 Zmluva o poskytnutí odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 RENO - Eduard Novotný , Nábrežie Dr. A. Stodolu 1785/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34845470 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
18/2017 Zmluva o zabezpečení odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 JZ CAR s.r.o, Liptovský Peter 130, 033 01 Liptovský Hrádo, IČO: 46716441 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
19/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 Marián Lersch, Baničné 863/1, 034 01 Ružomberok, IČO: 45522543 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
20/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 HOR-TECH Martin Dyrčík, 032 21 Bobrovec 302, IČO: 31916830 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
21/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 AUTOSERVIS Daniel Kubáň, Palučanská 89/45, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 46763660 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
22/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 B.M.R. spol.s.r.o., Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46531882 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
23/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 Ľubomír Baďo, Ivachnová 35, 034 83 Ružomberok, IČO: 41857763 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
12/2017 Zmluva o poskytnutí odborného výcviku Realizácia odborného výcviku v zmysle učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 STAVIA SK, s..o., Liptovská 20/102, 034 01 Ružomberok, IČO: 36562114 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
33/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku v šk. roku 2017/2018 v zmysle učebného plánu 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 Miloš Kováč, 03242 Pribylina 508, IČO: 43714803 Súbor 1  Súbor 2 

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..