Zmluvy 2017Číslo    Názov    Popis    Cena s DPH    Dátum    Dátum zverejnenia    Dátum trvania    Dátum účinnosti    Dodávateľ    Príloha
1/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov 194,00 €
(s DPH)
02.01.2017 03.01.2017 31.12.2017 04.01.2017 MUDr. Ivana Peťová, J. Jánošku 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31925685 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
2/2017 Zmluva o dielo Rekonštrukcia sociálnych zariadení a spŕch 1 500,00 €
( s DPH)
16.01.2017 17.01.2017 30.04.2017 18.01.2017 SOŠ stavebná, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00695092 Súbor 1  Súbor 2 
3/2017 Zmluva o dielo Oprava sociálnych zariadení pre chlapcov 1 500,00 €
(s DPH)
10.03.2017 13.03.2017 30.06.2017 14.03.2017 SOŠ stavebná, Školská 8 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00695092 Súbor 1 
4/2017 Zmluva č. P-0069509200 o využívaní elektronických služieb Využívanie elektronických služieb používateľského konta 06.04.2017 07.04.2017 08.04.2017 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 82108 Bratislava, IČO: 36284831 Súbor 1  Súbor 2 
5/2017 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka 420,00 €
(s DPH)
12.07.2017 13.07.2017 14.07.2017 MPC , Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, IČO: 00164348 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4 
6/2017 Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní stravovania Úprava ceny za poskytnuté služby 2,44 €
(s DPH)
13.07.2017 14.07.2017 15.07.2017 Hotelová akadémia, ul. Čs. brigády 1804, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528 Súbor 1 
7/2017 Nájomná zmluva č. 1/2017 Prenájom telocvične 9,00 €
(s DPH)/hod.
31.08.2017 01.09.2017 31.12.2017 04.09.2017 Volejbalový klub RACHMANINKA, Ul. 1 mája 1959/23, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 42433509 Súbor 1 
9/2017 Nájomná zmluva č. 2/2017 Nájom telocvične 9,00 €
s DPH/hod.
31.08.2017 04.09.2017 30.06.2018 05.09.2017 ALARMA s.r.o., Nová 4462/5, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 45895457 Súbor 1 
8/2017 Darovacia zmluva OZ-1/2017 Finančný dar pre nákup pracovných odevov a obuvi žiakov 2 137,00 €
(s DPH)
08.09.2017 11.09.2017 12.09.2017 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
10/2017 Zmluva o dielo č. 2/2017 Rekonštrukcia pivničných priestorov 6 500,00 €
(s DPH)
27.09.2017 28.09.2017 31.12.2017 29.09.2017 SOŠ stavebná, Školská 8, 03145 Liptovský Mikuláš, IČO: 00695092 Súbor 1 
9/2017 Nájomná zmluva č. 4/2017 Prenájom telocvične 9,00 €
s DPH/hod.
29.09.2017 30.10.2017 30.06.2018 01.10.2017 Róbert Droppa, Štúrova 723/13, 03301 Liptovský Mikuláš, IČO:  Súbor 1 
8/2017 Nájomná zmluva 3/2017 Prenájom telocvične 9,00 €
s DPH/hod.
29.09.2017 30.09.2017 30.06.2018 01.10.2017 Klub alpského lyžovania Jasná, Vajanského 30, 031 01 Liptovský Mikulš, IČO: 00592358 Súbor 1 
11/2017 Darovacia zmluva OZ - 22017 Bezodplatný dar majetku 4 217,10 €
s DPH
30.09.2017 01.10.2017 02.10.2017 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej Liptovský Mikuláš, Školská8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
12/2017 Zmluva o poskytnutí odborného výcviku Realizácia odborného výcviku v zmysle učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 STAVIA SK, s..o., Liptovská 20/102, 034 01 Ružomberok, IČO: 36562114 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
13/2017 Zmluva o poskytnutí odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 ALFA -Pavol Zimmermann, Kpt. Nálepku 1927/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34287183 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
14/2017 Zmluva o poskytnutí odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 Dollis - Stanislav Lisý, Ondrašovecká 1, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 17938953 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
15/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 Viktor Kulošťák, Korytnická 455/5, 034 03 Ružomberok, IČO: 40401723 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
17/2017 Zmluva o poskytnutí odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 RENO - Eduard Novotný , Nábrežie Dr. A. Stodolu 1785/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34845470 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
18/2017 Zmluva o zabezpečení odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 JZ CAR s.r.o, Liptovský Peter 130, 033 01 Liptovský Hrádo, IČO: 46716441 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
19/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 Marián Lersch, Baničné 863/1, 034 01 Ružomberok, IČO: 45522543 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
20/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 HOR-TECH Martin Dyrčík, 032 21 Bobrovec 302, IČO: 31916830 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
21/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 AUTOSERVIS Daniel Kubáň, Palučanská 89/45, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 46763660 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
22/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 B.M.R. spol.s.r.o., Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 46531882 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
23/2017 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku Realizácia odborného výcviku žiakov podľa učebného plánu pre šk. rok 2017/2018 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 Ľubomír Baďo, Ivachnová 35, 034 83 Ružomberok, IČO: 41857763 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..