Zmluvy 2018Číslo    Názov    Popis    Cena s DPH    Dátum    Dátum zverejnenia    Dátum trvania    Dátum účinnosti    Dodávateľ    Príloha
73/2018 Rámcová dohoda o dodávkach s platbou bankovým prevodom Úprav vzájomných práv a povinností na dodávku tovarov 10.12.2018 11.12.2018 13.12.2018 AutoKelly , s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1, IČO: 36298026 Súbor 1 
71A/2018 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní OV Zmena žiakov pre OV 29.11.2018 30.11.2018 01.12.2018 Adama Niňaj - ZAN Slovakia, Kemi 627/4, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 47992174 Súbor 1 
70/2018 Zmluva o dodávke plynu a Dodatok č. 1 k zmluve Dodávka plynu 2019 42 979,68 €
s DPH
29.11.2018 30.11.2018 31.01.2020 01.12.2018 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 Súbor 1 
71/2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny Dodávka elektrickej energie 2019 37 477,36 €
s DPH
29.11.2018 30.11.2018 31.12.2019 01.12.2018 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 Súbor 1 
67/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmena účastníckeho programu 19.11.2018 20.11.2018 21.11.2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Súbor 1 
68/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb A12853986 Zmena účastníckeho programu - mobilný inernet Klasik 15,00 €
s DPH
19.11.2018 20.11.2018 19.11.2020 21.11.2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Súbor 1 
69/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A5377771 Nákup mobilného zariadenia Huawei P20 64 GB Twiling 36,00 €
s sPH
19.11.2018 20.11.2018 19.11.2020 21.11.2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Súbor 1 
72/2018 Zmluva o dielo č. 2/2018 Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3 500,00 €
s DPH
08.11.2018 12.11.2018 31.03.2019 13.11.2018 Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 37810421 Súbor 1 
66/2018 Darovacia zmluva OZ - 9/2018 Finančný príspevok na pracovné odevy a obuv 1 022,27 €
s DPH
05.11.2018 06.11.2018 07.11.2018 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
60/2018 Zmluva o zabezpečení OV žiakov v šk. roku 2018/2019 Realizácia OV žiakov podľa platného učebného plánu 24.10.2018 25.09.2018 01.10.2018 AUTOSERVIS, Nespora 9, Liptovský Mikuláš, IČO: 17790191 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
28/2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny Elektrina - C blok 1 400,00 €
S DPH/mes.
08.10.2018 09.10.2018 31.12.2018 10.10.2018 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 Súbor 1 
65A/2018 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní OV Zmena žiakov pre OV 03.10.2018 04.10.2018 05.10.2018 PNEU MOTOTECHNA s.r.o., 1. mája 485, 031 01 LIptovský Mikuláš, IČO: 36382353 Súbor 1 
27/2018 Nájomná zmluva 3/2018 Nájom telocvične 9,00 €
s DPH/hod.
28.09.2018 01.10.2018 30.06.2019 02.10.2018 Róbert Droppa, Štúrova 723/13, 03301 Liptovský Hrádok, IČO: - Súbor 1 
26/2018 Darovacia zmluva 82018 Preprava osôb 700,00 €
s DPH
26.09.2018 27.09.2018 28.09.2018 Ján Frian F-trans, Veterná Poruba 7, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 40451542 Súbor 1 
65A/2018 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku v šk. roku 2018/2019 Realizácia odborného výcviku v zmysle platného učebného plánu 24.09.2018 25.09.2018 26.09.2018 Ivan Kordoš, 03205 Smrečany 29, IČO: 43177611 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
29/2018 Zmluva o zabezepčovaní odborného výcviku v šk. roku 2018/2019 Realizácia odborného výcviku žiakov podľa platného učebného plánu 24.09.2018 25.09.2018 01.10.2018 ALFA -Pavol Zimmermann, Kpt. Nálepku 1927/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34287183 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
30/2018 Zmluva o zabezpečení odborného výcviku na šk. rok 2018/2019 Realizácia odborného výcviku podľa platného učebného plánu 24.09.2018 24.09.2018 01.10.2018 Vladimír Almann, Bystrická cesta 118, 034 01 Ružomberok, IČO: 43699669 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
31/2018 Zmluva o zabezpečení OV žiakov v šk. roku 2018/2019 Realizácia odborného výcviku podľa platného učebného plánu 24.09.2018 25.09.2018 01.10.2018 MIBA auto s.r.o., Štefana Moyzesa 1569/35, Ružomberok, IČO: 51754916 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
32/2018 Zmluva o zabezpečení OV žiakov v šk. roku 2018/2019 Realizácia odborného výcviku žiakov podľa platného učebného plánu 24.09.2018 25.09.2018 01.10.2018 SELV, Nová 314, Závažná Poruba, IČO: 36676641 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
33/2018 Zmluva o zabezpečení OV žiakov v šk. roku 2018/2019 Realizácia odborného výcviku žiakov podľa platného učebného plánu 24.09.2018 25.09.2018 01.10.2018 CD profil s.r.o., 1. mája 2070, Liptovský Mikuláš, IČO: 36615830 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
34/2018 Zmluva o zabezpečení OV žiakov v š. roku 2018/2019 Realizácia odborného výcviku žiakov podľa platného učebného plánu 24.09.2018 25.09.2018 01.10.2018 Top Car Servis s.r.o., Zápotockého 1380, Liptovský Mikuláš, IČO: 48282669 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
35/2018 Zmluva o zabezpečení OV žiakov v šk. roku 2018/2019 Realizácia odborného výcviku žiakov podľa platného učebného plánu 24.09.2018 25.09.2018 01.10.2018 MK - stav, Miloš Kováč, Juraja Martinku 112/1, Liptovský Mikuláš, IČO: 43714803 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
36/2018 Zmluva o zabezpečení OV v šk. roku 2018/2019 Realizácia odborného výcviku žiakov podľa platného učebného plánu 24.09.2018 25.09.2018 01.10.2018 Viktor Kulošťák, Korytnická 455/5, Ružomberok, IČO: 4040172 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 
37/2018 Zmluva o zabezpečení OV v šk. roku 2018/2019 Realizácia odborného výcviku žiakov podľa platného učebného plánu 24.09.2018 25.09.2018 01.10.2018 TEXG-WORX Patrik Makovický, Čsl. brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš, IČO: 40453499 Súbor 1  Súbor 2  Súbor 3  Súbor 4  Súbor 5 

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..