Zmluvy 2020Číslo    Názov    Popis    Cena s DPH    Dátum    Dátum zverejnenia    Dátum trvania    Dátum účinnosti    Dodávateľ    Príloha
1/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/2021 nájom ambulancia 290,17 € 29.12.2020 04.01.2021 31.12.2021 05.01.2021 MUDr. Ivana Peťová, J. Jánošku 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31925685 Súbor 1 
3/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2021 prenájom nebytových priestorov 254,60 € 29.12.2020 04.01.2021 31.12.2021 05.01.2021 KWE s.r.o., Ohradná 392, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO: 4747117 Súbor 1 
29/2020 Darovacia zmluva OZ - 10/2020 príspevok na servisné práce vyhradených technických zariadení 1 005,60 €
s DPH
04.12.2020 07.12.2020 08.12.2020 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
27/2020 dodatok č.1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny na základe rámcovej dohody č.Z00046658/2019 dodávka elektiny do odberných miest, stanovenie novej ceny, predĺženie platnosti zmluvy 84,88 €
s DPH
11.11.2020 12.11.2020 31.12.2022 01.01.2021 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 Súbor 1 
26/2020 Darovacia zmluva OZ - 9/2020 darovanie finančných prostriedkov na kúpu pracovných odevov a obuvi 887,99 €
s DPH
04.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
25/2020 Darovacia zmluva OZ - 8/2020 úhrada podlahovej krytiny pri jej výmene v 2 triedach pavilón "B" 1 649,69 €
s DPH
22.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
24/2020 Darovacia zmluva OZ - 7/2020 oprava ohýbačky pre odborný výcvik 545,80 €
s DPH
21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
23/2020 Darovacia zmluva č.6/2020 úhrada revízie zdvíhacích zariadení pre odbor automechanik 412,80 €
s DPH
08.10.2020 09.10.2020 10.10.2020 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
22/2020 Darovacia zmluva č.5/2020 finančný príspevok na kúpu pracovných odevov a obuvi 1 476,00 €
s DPH
30.09.2020 01.10.2020 02.10.2020 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
22A/2020 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku v školskom roku 2020/2021 poskytovanie odborného výcviku žiakom školy 30.09.2020 01.10.2020 02.10.2020 BRANTO, s.r.o,, 47470593, IČO: 47470593 Súbor 1 
22B/2020 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku v školskom roku 2020/2021 poskytovanie odborného výcviku žiakom školy 30.09.2020 01.10.2020 02.10.2020 Miloš Kováč, 43714803, IČO: 43714803 Súbor 1 
22C/2020 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku v školskom roku 2020/2021 poskytovanie odborného výcviku žiakom školy 30.09.2020 01.10.2020 02.10.2020 Slovenské inžiniersko-priemyslové stavby, spol. s r.o., Moyzesova 184/23, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31596436 Súbor 1 
22D/2020 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku v školskom roku 2020/2021 poskytovanie odborného výcviku žiakom školy 30.09.2020 01.10.2020 02.10.2020 Stanislav Babic, č.d. 222, 034 96 Komjatná, IČO: 46388982 Súbor 1 
22E/2020 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku v školskom roku 2020/2021 poskytovanie odborného výcviku žiakom školy 30.09.2020 01.10.2020 02.10.2020 MAKAS, s.r.o., Štiavnička 114, 034 01 Ružomberok, IČO: 51740095 Súbor 1 
22F/2020 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku v školskom roku 2020/2021 poskytovanie odborného výcviku žiakom školy 30.09.2020 01.10.2020 02.10.2020 Ján Ferianc AUTOSERVIS FERIANC, č.d. 708, 032 31 Hybe, IČO: 45672024 Súbor 1 
22G/2020 Zmluva o poskytovaní odborného výcviku v školskom roku 2020/2021 poskytovanie odborného výcviku žiakom školy 30.09.2020 01.10.2020 02.10.2020 Radovan Mrva, Do Pažíť 1015/164, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 40398943 Súbor 1 
22H/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní odborného výcviku č. 5 z roku 2019/2020 pre školský rok 2020/2021 vykonávanie odborného výcviku - zoznam žiakov 30.09.2020 30.09.2020 01.10.2020 Jozef Lisý, 1.mája 1201/127, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 43452540 Súbor 1 
22CH/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní odborného výcviku č. 3 z roku 2019/2020 pre školský rok 2020/2021 vykonávanie odborného výcviku - zoznam žiakov 30.09.2020 30.09.2020 01.10.2020 MAU Trade s.r.o., č.d.514, 032 23 Kvačany, IČO: 46553606 Súbor 1 
22I/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní odborného výcviku č. 4 z roku 2019/2020 pre školský rok 2020/2021 vykonávanie odborného výcviku - zoznam žiakov 30.09.2020 30.09.2020 01.10.2020 Peter Krajčí KT-SERVIS, č.d. 86, 032 14 Ľubeľa, IČO: 41322568 Súbor 1 
22J/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní odborného výcviku č. 36 z roku 2018/2019 pre školský rok 2020/2021 vykonávanie odborného výcviku - zoznam žiakov 30.09.2020 30.09.2020 01.10.2020 ADJ AUTO s.r.o., Riadok 698/46, 034 01 Ružomberok, IČO: 51065347 Súbor 1 
22K/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní odborného výcviku č. 2 z roku 2018/2019 pre školský rok 2020/2021 vykonávanie odborného výcviku - zoznam žiakov 30.09.2020 30.09.2020 01.10.2020 ALFA - Pavol Zimmermann, kpt.Nálepku 1927/10, 031 01 Lipt.Mikuláš, IČO: 34287183 Súbor 1 
22L/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní odborného výcviku č. 9 z roku 2018/19 pre školský rok 2020/2021 vykonávanie odborného výcviku - zoznam žiakov 30.09.2020 30.09.2020 01.10.2020 Ľubomír Baďo, Ivachnová 35, 034 83 Ružomberok, IČO: 41857763 Súbor 1 
22M/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní odborného výcviku č. 10 z roku 2018/2019 pre školský rok 2020/2021 vykonávanie odborného výcviku - zoznam žiakov 30.09.2020 30.09.2020 01.10.2020 Jozef Burdel, Mincova 545/55, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 37376250 Súbor 1 
22N/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní odborného výcviku č. 31 z roku 2018/2019 pre školský rok 2020/2021 vykonávanie odborného výcviku - zoznam žiakov 30.09.2020 30.09.2020 01.10.2020 Craemer Slovakia, s.r.o,, Priemyselná zóna Okoličné, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 31618006 Súbor 1 

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..