Zmluvy 2021Číslo    Názov    Popis    Cena s DPH    Dátum    Dátum zverejnenia    Dátum trvania    Dátum účinnosti    Dodávateľ    Príloha
4/2021 Zmluva o dielo č. 1/2021 rekonštrukcia chlapčenských WC pav.A 6 500,00 €
s DPH
22.03.2021 23.03.2021 30.06.2021 24.03.2021 Základná škola s materskou školou, 42221978, IČO: 42221978 Súbor 1 
5/2021 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl vyplácanie štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl 10.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 Centrum vedecko-technických informácií SR, 00151882, IČO: 00151882 Súbor 1 
2/2021 Doplnok č.1 úprava výšky a splatnosť nájomného 04.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 ALARMA s.r.o., Nová 4462/5, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 45895457 Súbor 1 

Copyright © 2021 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..