Zmluvy 2021Číslo    Názov    Popis    Cena s DPH    Dátum    Dátum zverejnenia    Dátum trvania    Dátum účinnosti    Dodávateľ    Príloha
1/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2022 prenájom priestoru - ambulancia praktického lekára 299,62 €
bez DPH
29.12.2021 29.12.2021 31.12.2022 30.12.2021 MUDr. Ivana Peťová, J. Jánošku 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31925685 Súbor 1 
34/2021 Dodatok č.8 k Zmluve o poskytovaní stravovania úprava ceny za poskytované služby 2,93 €
s DPH
10.12.2021 13.12.2021 14.12.2021 Hotelová akadémia, Čsl. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528 Súbor 1 
35/2021 Zmluva o kontrolnej činnosti kontrola vybavenia telocvične 161,00 €
bez DPH
10.12.2021 13.12.2021 14.12.2021 EKOTEC, spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava, IČO: 00687022 Súbor 1 
36/2021 Darovacia zmluva č.20/2021 finančný dar 100,00 €
bez DPH
10.12.2021 13.12.2021 14.12.2021 Mgr.Daniela Martausová, Zádvorie 50, 03101 Lipt.Mikuláš, IČO:  Súbor 1 
33A/2021 Zmluva o partnerstve č.: 674/ITA/2021 spolupráca pri napĺňaní cieľov NP "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie" 09.12.2021 10.12.2021 13.12.2021 Centrum vedecko-technických informácií SR, 00151882, IČO: 00151882 Súbor 1 
33/2021 Darovacia zmluva OZ - 19/2021 finančný dar na zakúpenie 3 ks počítačov ACER+LCD /archicad/ a 17 ks SSD 4 726,69 €
s DPH
08.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
31/2021 Zmluva o inzercii 731210237 ponuka odborov pre školský rok 2022/2023 66,24 €
s DPH
07.12.2021 08.12.2021 09.12.2021 regionPRESS, s.r.o., Študentská č. 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 Súbor 1 
32/2021 Zmluva o inzercii 731220010 ponuka odborov pre školský rok 2022/2023 331,20 €
s DPH
07.12.2021 08.12.2021 09.12.2021 regionPRESS, s.r.o., Študentská č. 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 Súbor 1 
30/2021 Darovacia zmluva č.18/2021 bezodplatný dar 50,00 €
bez DPH
11.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 Silvia Klaučová, Morušová 524/2, 031 04 Lipt.Mikuláš, IČO:  Súbor 1 
29/2021 Darovacia zmluva OZ - 17/2021 finančný dar na zakúpenie OPP 619,36 €
bez DPH
08.11.2021 09.11.2021 10.11.2021 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
28/2021 Darovacia zmluva OZ - 16/2021 finančný dar na zakúpenie ochranných pracovných pomôcok pre žiakov 1 567,06 €
bez DPH
22.10.2021 25.10.2021 26.10.2021 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
27/2021 Nájomná zmluva č. 5/2021 prenájom telecvične 12,00 €
bez DPH
14.10.2021 15.10.2021 30.06.2022 16.10.2021 ALARMA s.r.o., Nová 4462/5, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 45895457 Súbor 1 
26A/2021 Zmluva o dielo č. 4/2021 oprava oporného múru a steny budovy 716,00 €
bez DPH
11.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 Základná škola, Bobrovec 490, 032 21, IČO: 37810375 Súbor 1 
26/2021 Darovacia zmluva č.10 - 2021 bezodplatný dar - počítače + monitory 08.10.2021 11.10.2021 12.10.2021 Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 01 Ružomberok, IČO: 31637051 Súbor 1 
25/2021 Darovacia zmluva č. 14/2021 poskytnutý finančný príspevok - dar 200,00 €
bez DPH
04.10.2021 05.10.2021 06.10.2021 Jerguš Hollý, Lipt.Ondrej 108, 032 04, IČO:  Súbor 1 
24/2021 Darovacia zmluva č. 12/2021 poskytnutý dar 30,00 €
bez DPH
01.10.2021 02.10.2021 03.10.2021 Mgr. Jana Matzová, Žiarska 602/2, 031 04 Lipt.Mikuláš, IČO:  Súbor 1 
24A/2021 Darovacia zmluva č. 13/2021 poskytnutý dar 300,00 €
bez DPH
01.10.2021 04.10.2021 05.10.2021 Mgr. Ján Ďurica, Nábr.Dr.A.Stodolu 1799/63, 031 01 Lipt.Mikuláš, IČO:  Súbor 1 
24B/2021 Darovacia zmluva č. 15/2021 poskytnutý dar 200,00 €
bez DPH
01.10.2021 04.10.2021 05.10.2021 Bc.Ján Paulus, 1.mája, 031 01 Lipt.Mikuláš, IČO:  Súbor 1 
22/2021 Darovacia zmluva č. 10/2021 poskytnutý finančný príspevok - dar 200,00 €
bez DPH
27.09.2021 28.09.2021 29.09.2021 Michal Ševčík, Part.Ľupča 577, 032 15, IČO:  Súbor 1 
23/2021 Darovacia zmluva č. 11/2021 poskytnutý finančný príspevok - dar 200,00 €
bez DPH
27.09.2021 28.09.2021 29.09.2021 Matej Badlík, Jánošíková 538, 031 01 Lipt.Mikuláš, IČO:  Súbor 1 
21A/2021 Zmluva o dielo č.3/2021 montáž dlažby - Dom smútku Vavrišovo 400,00 €
bez DPH
24.09.2021 25.09.2021 25.09.2021 08.10.2021 SIPS, spol. s r.o., Moyzesova 184, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31596436 Súbor 1 
21/2021 Darovacia zmluva č. 9/2022 poskytnutý finančný príspevok - dar 200,00 €
bez DPH
23.09.2021 24.09.2021 25.09.2021 Lukáš Tomčík, Partizánska Ľupča 224, 032 15, IČO:  Súbor 1 
13/2021 Darovacia zmluva č. 1/2021 poskytnutý finančný príspevok - dar 200,00 €
bez DPH
17.09.2021 18.09.2021 19.09.2021 Boris Baláž, Zápotockého 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:  Súbor 1 
14/2021 Darovacia zmluva č. 2/2021 poskytnutý finančný príspevok - dar 200,00 €
bez DPH
16.09.2021 17.09.2021 18.09.2021 Alexandra Bellová , Vrbická 1883/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:  Súbor 1 

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..