Zmluvy 2022Číslo    Názov    Popis    Cena s DPH    Dátum    Dátum zverejnenia    Dátum trvania    Dátum účinnosti    Dodávateľ    Príloha
8/2022 Darovacia zmluva OZ - 1/2022 poskytnutý dar - finančný príspevok 790,80 €
s DPH
14.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 Občianske združenie pri Združenej strednej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 00624331 Súbor 1 
7/2022 Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odborného výcviku v šk.roku 2021/2022 - 1/33 poskytovanie odborného výcviku žiakom školy 14.02.2022 15.02.2022 16.02.2022 Ľubomír Baďo, Ivachnová 35, 034 83 Ružomberok, IČO: 41857763 Súbor 1 
6/2022 Darovacia zmluva 1/2022 poskytnutie finančného príspevku - daru 300,00 €
bez DPH
07.02.2022 08.02.2022 09.02.2022 S - vending, s.r.o., SNP č. 322, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 46489380 Súbor 1 
5/2022 Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odborného výcviku v šk.roku 2021/2022 - 1/32 poskytovanie odborného výcviku žiakom školy 01.02.2022 02.02.2022 03.02.2022 Liptov-instal, s.r.o., Ivachnová 35, 034 83 Ivachnová, IČO: 52422011 Súbor 1 
2/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2022 prenájom priestoru - dielne OV 288,35 €
bez DPH
31.01.2022 01.02.2022 31.12.2022 02.02.2022 KWE s.r.o., Ohradná 392, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO: 4747117 Súbor 1 
3/2022 Zmluva o dielo č. 6/2022 zhotovenie omietok v dvoch izbách 600,00 €
bez DPH
31.01.2022 01.02.2022 18.02.2022 02.02.2022 Centrum pre deti a rodiny, Hviezdoslavova 149, 033 31 Liptovský Hrádok, IČO: 00634786 Súbor 1 
4/2022 Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odborného výcviku v šk.roku 2021/2022 - 1/31 poskytovanie odborného výcviku žiakom školy 31.01.2022 01.02.2022 02.02.2022 LIBETO a.s., Liptovská Teplá 1, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 31562418 Súbor 1 
2A/2022 Kolektívna zmluva uzatvorenie Kolektívnej zmluvy na rok 2022 03.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 ZO OZ pri Strednej odbornej škole stavebnej, Školská 120/8, 031 45 Liptovský Mikuláš, IČO: 53797256 Súbor 1  Súbor 2 

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..