FaktúryČíslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
245/2019 Nákup materiálu na OV 59,29 € 11.11.2019 12.11.2019 Orol spol.s.r.o., kpt.Nálepku č. 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313
246/2019 Telekom.poplatky 8,60 € 11.11.2019 12.11.2019 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
247/2019 Ekonomický softvér 698,00 € 11.11.2019 12.11.2019 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
238/2019 Účasť na seminári "Moderná správa registratúry" dňa 6.11.2019 39,00 € 07.11.2019 18.10.2019 Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310,972 71 Nováky, IČO: 37922190
239/2019 Nákup materiálu na OV 384,53 € 07.11.2019 12.11.2019 Krupa Kajo , s.r.o., M.R.Štefánika č.2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31046606
240/2019 Nákup ochranných odevov - majstri OV 1 101,00 € 07.11.2019 12.11.2019 Krupa Kajo , s.r.o., M.R.Štefánika č.2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31046606
241/2019 Nákup materiálu na OV 7,78 € 07.11.2019 12.11.2019 KVIP s.r.o., ul. 1.mája č. 4312, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 36315991
242/2019 Nákup materiálu na OV 97,22 € 07.11.2019 12.11.2019 Kovmax, spol. s.r.o., ul.SNP č. 1, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31638325
243/2019 Telekomunikačný popl. 10/2019 146,08 € 07.11.2019 12.11.2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
244/2019 Elektrická energia 10/2019 1 245,92 € 9100450385 07.11.2019 21.11.2019 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
237/2019 Stravovanie zamestnancov 10/2019 236,43 € TÚ/138/2018 06.11.2019 12.11.2019 Hotelová akadémia, Čsl. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528
233/2019 Nákup materiálu na OV 77,30 € 04.11.2019 06.11.2019 Petrus Group, spol. s.r.o., kpt. Nálepku 12 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31583555
234/2019 Olejové radiátory, materiál na OV 391,23 € 04.11.2019 06.11.2019 MaRS elektro,spol.s.r.o., ul.Garbiarska č.905, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31563694
232/2019 Nákup toneru 70,32 € 30.10.2019 06.11.2019 SOVA SK spol. s.r.o., Exnárova č 17, 821 03 Bratislava, IČO: 50661418
231/2019 Nákup magnetických tabúľ 281,24 € 29.10.2019 30.10.2019 BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o., Zimná 893/9, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46795537
230/2019 Oprava a materiál EVČ LM977AG 80,34 € 25.10.2019 29.10.2019 AutoKelly , s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1, IČO: 36298026
228/2019 Poistenie majetku 2019 2 015,81 € 23.10.2019 29.10.2019 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
229/2019 Nákup tonerov 219,60 € 23.10.2019 29.10.2019 SOVA SK spol. s.r.o., Exnárova č 17, 821 03 Bratislava, IČO: 50661418
227/2019 Bonus IP 09/2019 125,00 €
dobropis
18.10.2019 10.10.2019 AutoKelly , s.r.o., Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1, IČO: 36298026
225/2019 PHM 10/2019 210,91 € 5611867410 17.10.2019 29.10.2019 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
226/2019 Telekomunikačné služby 51,05 € A12853986 17.10.2019 23.10.2019 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
223/2019 Nákup tonerov 1 131,36 € 15.10.2019 18.10.2019 SOVA SK spol. s.r.o., Exnárova č 17, 821 03 Bratislava, IČO: 50661418
224/2019 Rohože pranie, nájom 10/2019 16,54 € 26605519 15.10.2019 18.10.2019 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3 917 01 Trnava, IČO: 35742364
216/2019 telekomunikačný popl. 09/2019 8,82 € 14.10.2019 15.10.2019 Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427

Copyright © 2019 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..