Faktúry 2012Číslo    Popis    Cena s DPH    Číslo zmluvy    Číslo objednávky    Dátum    Dátum platby    Dodávateľ    Príloha
242 odborná prehliada a odborná skúška EZS 52,74 € 10.07.2012 Quadriq,a.s., Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 30225582
243 hovorné 35,45 € 10.07.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava I, IČO: 35763469
244 hovorné 204,68 € 10.07.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava I, IČO: 35763469
245 pohonné hmoty 185,48 € 10.07.2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
246 nájom za plynové fľaše 104,11 € 12.07.2012 Messer Tatragas, Chalupkova 9 81944 Bratislava, IČO: 00685852
247 náterové hmoty na lavice 102,13 € 13.07.2012 Jastar, Garbiarska 2032 Liptovský Mikuláš, IČO: 36409880
249 prenájom rohoží 14,88 € 06.08.2012 Lindström, s.r.o., Oriešianska 3 91701 Trnava, IČO: 35742364
25/02/2012 záloha na zemný plyn 4 664,00 € 15.02.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
250 pohonné hmoty 61,00 € 06.08.2012 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
251 nájom telocvične 174,00 € 06.08.2012 Verejno prospešné služby, Družstevná 1730/1 Liptovský Mikuláš, IČO: 00183636
253 záloha na elektrickú energiu 826,00 € 06.08.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
254 vodné stočné 379,00 € 06.08.2012 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
255 vyúčtovanie zemného plynu 4 664,00 € 06.08.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
256 stravné šeky 4 060,00 € 07.08.2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, IČO: 31396674
257 zasklenie okien 100,11 € 08.08.2012 BARKR sklenárstvo Miloš Bartoněk, Morušova 523/4 031 04 Liptovský Mikuláš 4, IČO: 17875081
258 nájom za plynové fľaše 133,92 € 08.08.2012 Messer Tatragas, Chalupkova 9 81944 Bratislava, IČO: 00685852
26/02/2012 autodiely 98,61 € 10.02.2012 Muríň Miroslav Auto Diely, Družstevná 942/6 Liptovský Mikuláš, IČO: 34843060
264 dátové služby 94,80 € 14.08.2012 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48 011 09 Žilina, IČO: 37808427
266 krovinorez 403,00 € 27.08.2012 Mountfield, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 36377147
267 kalibrácia zariadenia na meranie geometrie Optimo 83,40 € 27.08.2012 Homola auto servisná technika, Dlhé diely I/18, IČO: 31325921
268 vyúčtovanie el. energie 0,76 € 27.08.2012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008
269 hovorné 35,45 € 27.08.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava I, IČO: 35763469
27/02/2012 materiál vodoinštalačný 199,25 € 06.02.2012 Aquamat s.r.o., Medze 511/49, IČO: 36398268
270 hovorné 160,36 € 27.08.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava I, IČO: 35763469

Copyright © 2022 Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš - Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o..